Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wystawy czasowe

Wystawa czasowa: 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów/2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919–1939, zakończona

Wystawa czasowa: 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów/2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919–1939 Wystawa czasowa: 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów/2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919–1939

Od 13 sierpnia (wernisaż wystawy o godz. 14:00) do 20 września 2015 r. w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej można będzie obejrzeć wystawę planszową pt.: „2. Pułk Artylerii Polowej Legionów / 2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919-1939”, która została opracowana przez Muzeum Historii Kielc.

Na 12 planszach zaprezentowane zostały materiały archiwalne oraz krótkie teksty przybliżające historię pułku od chwili jego powstania w 1919 r. Ukazany został udział artylerzystów 2. pap / pal Leg. w wojnie polsko-bolszewickiej oraz wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Okres pokojowej egzystencji pułku w ramach kieleckiego garnizonu Wojska Polskiego zilustrowany został materiałami ukazującymi codzienną służbę artylerzystów oraz ich udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. Zaprezentowane zostały wybrane sylwetki dowódców, oficerów i podoficerów służących w 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów (od 1932 r. przemianowanym na 2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów).

Prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów: Muzeum Historii Kielc, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego oraz osób prywatnych. Część fotografii i dokumentów jest pokazywana po raz pierwszy.

Syntetyczne i bogato ilustrowane ujęcie historii kieleckich artylerzystów powinno zaciekawić nie tylko miłośników polskiej wojskowości ale też wszystkich zainteresowanych okresem dwudziestolecia międzywojennego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!