Color II Color I

Aktualności

Na Borze – 80 lat później

Mszą świętą i godziną zadumy przy leśnej mogile uczczono pamięć 360 obywateli, w większości mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, rozstrzelanych przez hitlerowców przed 80 laty. W lesie na Borze, który niegdyś stał się niemym świadkiem kaźni patriotów, poświęcono siedmiometrowy krzyż, a składanym wieńcom i płonącym zniczom towarzyszyła prawdziwa zaduma.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z siedziby skarżyskich Redemptorystów zebrani udali się do lasu. Tam poświęcono krzyż, który stojąc za mogiłą nawiązuje do podobnego, ustawionego tu osiem dekad wcześniej. O konieczności pamięci i szacunku dla tamtych pokoleń mówił prezydent miasta Konrad Krönig. Z kolei list wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza odczytała Maria Zuba. W imieniu pomysłodawców wzniesienia krzyża wystąpiła prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna prof. Urszula Oettingen. Wśród pochylających się nad mogiłą nie zabrakło, m.in.: marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego i poseł na Sejm RP Marzeny Okły-Drewnowicz. Hołd ofiarom terroru oddali też: starosta powiatu Artur Berus i sekretarz województwa Mariusz Bodo. Zgodnie pochylono sztandary organizacji kombatanckich, szkół i innych instytucji oraz służb mundurowych.

Nim delegacje złożyły tradycyjne wiązanki przypomniano postać śp. ppłk Henryka Czecha – Honorowego Obywatela Skarżyska. „Śmigły” bywał w tym miejscu zawsze i zabrani z pewnością czuli Jego obecność i tym razem. W przejmującej części artystycznej zaprezentowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego.

Uczestnicy obchodów otrzymali w darze od ich wykonawców – Muzeum im. Orła Białego – pamiątkowe pocztówki przedstawiające mogiłę i postać Henryka Czecha.

Czytaj dalej...

Uroczystości na Borze

16 lutego obchodzić będziemy 80. rocznicę egzekucji dokonanej na 360 obywatelach polskich w lesie na skarżyskim Borze. Celem przeprowadzonej przez hitlerowców akcji eksterminacyjnej było rozbicie miejscowych struktur organizacji „Orzeł Biały” oraz likwidacja polskiej elity społecznej i intelektualnej w Skarżysku-Kamiennej. Zamordowanych pochowano w miejscu kaźni, gdzie spoczywają do dziś.
Skarżyskie władze miasta, z prezydentem Konradem Krönigiem i przewodniczącym Rady Miasta Leszkiem Golikiem na czele zapraszają na tegoroczne obchody rocznicy kaźni. Jak co roku miasto jest wspierane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Tym razem, swój znaczący współudział w przedsięwzięciu mają Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna i Nadleśnictwo Suchedniów. Niejako dodatkowe wsparcie bierze się z faktu podjęcia przez tych pierwszych inicjatywy umieszczenia drewnianego krzyża na mogile. Około 7 – metrowy krzyż ma nawiązywać do pierwotnego wyglądu mogiły. Jeszcze przed końcem lutego 1940 r. harcerz Władysław Wasilewski wraz kilkoma kolegami postawił na miejscu zbrodni brzozowy krzyż. Już po wojnie został on zastąpiony drewnianym. Tegoroczna inicjatywa spotkała się ze wsparciem Instytutu Pamięci Narodowej oraz samego Nadleśnictwa Suchedniów, na którego terenie znajduje się mogiła.
Tegoroczne obchody zainauguruje msza święta w intencji pomordowanych, która odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na os. Bór. Początek o godz. 11. Około godz. 12.15 rozpocznie się przemarsz na mogiłę. Po odśpiewaniu hymnu państwowego dokonane zostanie poświecenie osadzonego wcześniej krzyża a następnie zabrani pomodlą się w intencji ofiar egzekucji. Do uczestników uroczystości przemówi prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig a następnie głos zabierze współinicjatorka postawienia krzyża prof. Urszula Oettingen. Uroczystość zakończy składanie kwiatów.
W krótkiej części artystycznej wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego. Przywołana też zostanie na pamięć postać niedawno zmarłego ppłk. Henryka Czecha. Honorowy Obywatel Miasta Skarżyska-Kamiennej zawsze brał udział w lutowych uroczystościach dając innym przykład pamięci o zamordowanych patriotach.
Wykonawcą całości obchodów 80. rocznicy egzekucji na Borze jest Muzeum im. Orła Białego.

 

Czytaj dalej...

Uczniowie na „Szlaku Orła Białego”

Uczniowie starszych klas skarżyskich szkół podstawowych wzięli we wtorek (11 lutego) udział w animowanym przez skarżyskie Muzeum przedsięwzięciu pn. „Szlak Orła Białego”. W 80. rocznicę egzekucji 360 członków tej organizacji („Orzeł Biały”) młodzież odwiedziła najpierw Izbę Pamięci w Szkole Podstawowej nr 1 a potem wystawę „Długa na noc pełna koszmarów . Skarżysko- Kamienna w okresie II wojny światowej” w Miejskim Centrum Kultury. Po obu miejscach oprowadzili ich muzealnicy: Krzysztof Zemeła i Piotr Kołodziejski.
„Szlak Orła Białego” odwiedzony dokładnie w przededniu rocznicy początku masowych egzekucji z 1940 roku z pewnością pozwolił młodym ludziom lepiej zrozumieć trudną rzeczywistość okupowanego Skarżyska i docenić postawy jego patriotycznej ludności.
Muzeum im. Orła Białego dziękuje tą drogą za wsparcie w realizacji przedsięwzięcia: Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiego Centrum Kultury oraz samym uczestnikom tegoż i ich nauczycielom. „Szlak Orła Białego” to swego rodzaju edukacyjny wstęp do uroczystości, które 16 lutego zaplanowano w kościele a potem na mogile w dzielnicy Bór. Przed 80 laty dokonano tam masowej egzekucji na polskich patriotach, którzy nie pogodzili się z hitlerowską okupacją.

 

Czytaj dalej...

Skarżyski podziw dla USA

W 1926 r. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych Polacy przekazali narodowi amerykańskiemu osobliwy prezent: 111 tomów (ponad 30 ty. stron) zawierających życzenia od 5,5 mln obywateli polskich (20% całego społeczeństwa). Wśród autografów znajdują się podpisy prezydenta Ignacego Mościckiego i Józefa Piłsudskiego, także ministrów, posłów, urzędników ministerstw, członków instytucji publicznych i społecznych. Największą liczbę stanowią autografy uczniów polskich szkół. Nie zabrakło życzeń od nauczycieli i uczniów skarżyskich szkół. W 8 tomie odnajdziemy autografy 18 nauczycieli oraz uczniów 12 klas Koedukacyjnego Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej-Skarżysku 

(z dyrektorem Andrzejem Bałtruszajtisem i sekretarzem szkoły: Janem Barglem na czele).
W 40 i 41 tomie można znaleźć podpisy uczniów szkół powszechnych terenu naszego miasta (4 szkoły w Kamiennej, 1 w Bzinie, 1 w Pogorzałem, 1 ze Skarżyska Książęcego). W sumie skarżyscy uczniowie pozostawili kilkaset autografów.
Nie zabrakło też życzeń, pod którymi podpisali się uczniowie okolicznych osad: Bliżyna, Mroczkowa, Skarżyska Kościelnego, Mirca, Parszowa i innych. Na uwagę zasługuję wpisy uczniów/studentów z Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Suchedniowie.
Ta unikalna w skali światowej kolekcja, wręczona została prezydentowi USA w 1926 r. (był nim wówczas Calvin Coolidge), obecnie przechowywana jest w Bibliotece Kongresu USA.

Czytaj dalej...

„Na wojskową nutę”

Utwory patriotyczne, piosenki wojskowe i historyczne a wreszcie „wszystko to” co dało się spakować do „muzycznego plecaka” zaprezentowali w ostatnim dniu ferii zimowych młodzi wykonawcy, którzy odwiedzili Muzeum im. Orła Białego. Nad całością fachowy nadzór sprawował Mariusz Kaczmarczyk.
To było prawdziwe muzyczne zakończenie ferii. Młodzi ludzie, pokrzepieni słodkim poczęstunkiem muzealników, czuli się doskonale w murach placówki z Rejowa. Większość wykonawców stanowili uczestnicy zimowisk w Szkole Podstawowej nr 8 i świetlicy Św. Józef. Zaczęli na poważnie, bo w postawie zasadniczej i od „Mazurka Dąbrowskiego”. Praca nad techniką wykonania tej, najważniejszej dla każdego Polaka pieśni zajęła pierwszą godzinę piątkowego spotkania. Później popłynął cały, znany od lat i pokoleń repertuar z „Pierwszą Brygadą” i „Sercem w plecaku” na czele. A następne ferie zimowe… już za rok!

 

Czytaj dalej...

„Szlakiem Orła Białego” pójdą wszystkie szkoły

Wszystkie skarżyskie szkoły podstawowe odpowiedziały na apel Muzeum im. Orła Białego zgłaszając swój akces na wtorkowy (11 luty) „Szlak Orła Białego”. W 80. rocznicę egzekucji 360 członków tej organizacji („Orzeł Biały”) uczniowie najstarszych klas odwiedzą najpierw Izbę Pamięci w Szkole Podstawowej nr 1 a potem wystawę „Długa na noc pełna koszmarów . Skarżysko- Kamienna w okresie II wojny światowej” w Miejskim Centrum Kultury.
Począwszy od godz. 8.30, dzięki uprzejmości Dyrekcji SP 1, w miejscowej Izbie Pamięci – miejscu gdzie przetrzymywano i torturowano późniejszych skazańców, meldować się będą młodzi ludzie z wszystkich szkół. Całość spotkań, w których uczestniczyć będą skarżyscy muzealnicy potrwa do godz. 13. „Szlak Orła Białego” to swego rodzaju edukacyjny wstęp do uroczystości, które 16 lutego zaplanowano w kościele a potem na mogile w dzielnicy Bór. Przed 80 laty dokonano tam masowej egzekucji na polskich patriotach, którzy nie pogodzili się z hitlerowską okupacją.

Czytaj dalej...

Ku czci powstańców

  Znicze ku czci uczestników Powstania Styczniowego zapłonęły w środowy wieczór na skarżyskim Rejowie. Muzealnikom towarzyszyli ubrani w powstańcze stroje rekonstruktorzy z Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT oraz mieszkańcy Skarżyska.
  Do leśnego pomnika poprowadził gromadkę Piotr Kołodziejski. Po drodze nie zabrakło rozważań nad realiami powstańczych zrywów z lat walki o niepodległość. Wreszcie, w lesie rozbrzmiała palba ze strzelb powstańczych a po niej, w uszach zebranych zadzwoniła minuta ciszy, ku czci tych, którzy wierzyli wtedy w sens swojej walki.
Warto przypomnieć, że wśród walczących przed 157 laty byli pracownicy huty Rejów, na której terenie mieści się Muzeum im. Orła Białego.
  Muzeum serdecznie dziękuje uczestnikom „spaceru” oraz dyrekcji Miejskiej Komunikacji Samochodowej, która przekazała bezpłatne bilety powrotne.

Czytaj dalej...

„Ogień pamięci” Powstania Styczniowego

Muzeum im. Orła Białego zaprasza w najbliższą środę (22 stycznia) na wieczorny spacer upamiętniający 157. rocznicę wybuchy Powstania Styczniowego. Przemarsz wyruszy o godz. 17.30 spod wejścia do Muzeum przy ul. Słonecznej 90. Jego uczestnicy udadzą się pod pobliski pomnik Powstańców Styczniowych. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiej Komunikacji Samochodowej pierwszych 35 piechurów otrzyma bilet darmowego przejazdu powrotnego, do centrum miasta. Muzeum ma też dla nich inne niespodzianki. Uczestników imprezy prosimy o zabranie ze sobą latarek, bowiem przemarsz otrzymał nazwę "Ogień pamięci".

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS