Color II Color I

Aktualności

Zapraszamy na Konfrencję

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej jest organizatorem konferencji naukowej: „Inwestycje banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów” , która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Konferencja jest częścią projektu „ 180-lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190. rocznicę jego powstania” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej powstało 50 lat temu na terenie dawnej Huty Rejów. Dbałość i ochrona o lokalne dziedzictwo kulturowe stało się istotnym wyzwaniem dla kolejnych pokoleń skarżyskich muzealników. Pod ich opieką od momentu powołania instytucji znajduje się zabytkowy budynek zawiadowcy huty wybudowany od podstaw w trakcie wielkich inwestycji Banku Polskiego w 1838 roku. Wtedy oddano do użytku nowoczesny jak na owe czasy zakład wielkopiecowy, którego zachowane elementy znajdują się dzisiaj pod opieką Muzeum. . Rozmach inwestycji w przemysł żelaza w tamtym okresie dokonany przez Bank Polski był imponujący. Świadectwem tamtych wielkich i jakże ambitnych inwestycji są istniejące do dzisiaj zabytki dziedzictwa poprzemysłowego. Wśród nich bardzo ważne miejsce stanowią pozostałości zakładu wielkopiecowego znajdującego się dzisiaj pod opieką Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej.

Przypadająca w roku ubiegłym 180. rocznica budowy i uruchomienia Huty Rejów w ramach inwestycji Banku Polskiego stała się doskonałą okazją do przypomnienia i popularyzacji dziejów lokalnego przemysłu żelaza. Tym bardziej, że zbiegło się to ze 190. rocznicą powołania pierwszego na ziemiach polskich banku centralnego- Banku Polskiego. Wydarzenia te krzyżują się i znajdują finał właśnie tutaj. Bez Banku Polskiego na pewno nie powstałaby Huta Rejów w takim kształcie jak to miało miejsce w roku 1838. Historia bankowości w Polsce odcisnęła zatem znaczący ślad w historii lokalnej społeczności.

Celem i obowiązkiem Muzeum jest ochrona tego cennego dziedzictwa. Zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej. To także pilna potrzeba nieustających działań upowszechniających i popularyzujących wiedzę na temat wielowiekowych tradycji hutniczych i górniczych regionu. Działania te skierowane są do wszystkich odbiorców, a zwłaszcza do mieszkańców miasta i okolic. Pozwala to na znacznie lepsze ugruntowanie poczucia tożsamości z lokalną ojczyzną.

Tak powstała idea projektu edukacyjnego, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obejmował on kilka obszarów tj. powstanie ścieżki edukacyjnej, przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej, konkursu projektowego, a także organizację konferencji naukowej wraz z przygotowaniem wydawnictwa pokonferencyjnego. Jednym z zasadniczych celów działań projektowych jest popularyzacja wiedzy, zwłaszcza wśród młodzieży na temat lokalnych tradycji hutniczych i górniczych. To także edukacja o roli i działaniach polskiego banku centralnego poprzez inwestycje w przemysł w pierwszym okresie jego działalności.

Konferencja stanowi ukoronowanie działań projektowych. Przed mieszkańcami regionu, historykami i pasjonatami przeszłości stoi unikatowa okazja do zapoznania się z wynikami prac badawczych dotyczących tradycji przemysłowych naszego regionu. Prelegentami są osoby, których dorobek naukowy jest imponujący, a dotychczasowa działalność daje gwarancję, że każdy z referowanych tematów będzie na najwyższym poziomie merytorycznym. Konferencja daje unikatową możliwość dla wszystkich zainteresowanych zapoznania się z najnowszym stanem badań historycznych. Jednocześnie jest okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu historii lokalnej, a zwłaszcza zagadnienia rozwoju przemysłu hutniczego tych ziem.

Powstał Komitet Naukowy konferencji w składzie:

prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek (Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan (Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie)

dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr inż. Ireneusz Suliga (Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska)

 

Referaty zostaną wydane w formie publikacji pokonferencyjnej, również jako jedno z zadań projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Publikacja będzie istotnym i trwałym rezultatem działań projektowych, wpisując się w kanon literatury historycznej dotyczącej dziejów Skarżyska-Kamiennej i regionu.

Muzeum im. „Orła Białego” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że z zaproszenia skorzystają zarówno liczni mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej oraz okolic, jak również wszyscy zainteresowani historią lokalną.

Konferencja rozpoczyna się o g. 11.00 w sali patio (parter – na wprost wejścia głównego) Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Juliusza Słowackiego 25. Program konferencji znajduje się powyżej na plakacie. Zakończenie obrad planowane jest na g. 15.00

Miejskie Centrum Kultury im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej jest partnerem projektu „ 180-lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190. rocznicę jego powstania” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. „

Wszelkich informacji udziela Muzeum pod nr tel. 41 252 02 31 lub 605 485 130, a także mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*) Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zapisów na otrzymanie bezpłatnego wydawnictwa pokonferencyjnego, zawierającego referaty prelegentów. Zapisy prowadzić będziemy wyłącznie przy stoisku wydawnictw muzealnych w dniu Konferencji. Dla każdej zapisanej osoby przewidziana jest jedna książka. Ilość książek ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Czytaj dalej...

Warsztaty Bronioznawcze

W październiku odbyły się warsztaty filmoznawcze organizowane przez Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Prawda czasu i prawda ekranu”. Zajęcia odbywały się na terenie Muzeum, uczestnikami byli uczniowie skarżyskich szkół: SP nr 7, SP nr 5, II LO, Zespołu Szkół Technicznych. Zajęcia poprowadził kustosz Tadeusz Sikora. Młodzież miała szanse zapoznać się z historią broni na wybranych przykładach egzemplarzy zabytkowych znajdujących się w zbiorach Muzeum im. „Orła Białego”. Młodzież mogła z bliska dotknąć oryginalnych egzemplarzy broni ręcznej. Omówiono także parametry techniczne, przykłady zastosowania bojowego oraz porównano z innymi podobnymi egzemplarzami.

Warsztaty są częścią projektu „Prawda czasu i prawda ekranu” realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

Poniżej fotogaleria

Czytaj dalej...

Konferencja "Inwestycje Banku Polskiego"

Muzeum im. Orła Białego zaprasza do udziału w w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej: „Inwestycjom Banku cPolskiego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W 190 rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180 rocznicę uruchomienia Huty Rejów”.

Działy tematyczne konferencji:

  • Starożytne hutnictwo Gór Świętokrzyskich.

  • Hutnictwo nowożytne XVI – XX wieku.

  • Działalność inwestycyjna Banku Polskiego.

  • Budowle Staropolskiego Okręgu Przemysłowego dziś.Zgłoszenia należy kierować na adres Muzeum: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Z każdego działu spośród zainteresowanych osób wybierzemy jeden artykuł do wygłoszenia podczas konferencji i zamieszczenia w monografii z tej konferencji, która ukaże się podczas tejże konferencji.

Konferencja jest częścią projektu: „180-lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190. rocznicę jej powstania” i został dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Poniżej Arkusz zgłoszeniowy do pobrania:

Arkusz zgłoszeniowy

Czytaj dalej...

Gimnazjum nr I RYDNO

W ramach projektu „Prawda czasu i prawda ekranu”, realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, finansowanego z środków Narodowego Centrum Kultury uczniowie skarżyskich zrealizowali 3 filmy związane z historią Skarżyska. Poniżej prezentujemy film zrealizowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej będący rezultatem warsztatów filmowych (edukacyjnych), które odbyły się we wrześniu 2018 roku. Film powstał jako jedno z działań projektu "Prawda czasu i prawda ekranu" realizowanego przez Muzeum im. "Orła Białego" w Skarżysku-Kamiennej z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura- Interwencje 2018". Partnerem projektu jest Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Ideą warsztatów było zachęcenie młodzieży do zainteresowania lokalną historią i dziedzictwem kulturowym na terenie swojego miasta. Pod okiem zawodowego reżysera i realizatora filmowego, uczniowie stali się ekipą realizującą film lub biorącą udział w jej powstawaniu poprzez: określenie tematu, scenariusza, miejsca nagrywania, podziału ról w ekipie filmowej, nagraniu dźwięku i narracji. Nad merytoryczną stroną czuwali nauczyciele i opiekunowie grup. Poprzez zabawę i zaangażowanie młodzież miała okazję lepiej poznać ważne zagadnienia z obszaru lokalnej historii. Osiągnięcie jak najlepszego efektu pracy w trakcie warsztatów wymagało od każdego uczestnika współpracy i właściwego podziału ról i zadań. Jednocześnie pracując z doświadczonym reżyserem i edukatorem przy użyciu profesjonalnego sprzętu mogli poznać w mikroskali pracę filmowca. Prezentowane filmy to efekt ich pracy i zaangażowania. Zamysłem organizatora było pobudzenie do aktywnego poznawania lokalnej historii, która w najlepszy sposób kształtuje naszą tożsamość i znajomość przeszłości. 

Czytaj dalej...

180. rocznica Huty Rejów

Muzeum im „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w uroczystych obchodach 180. tej rocznicy uruchomienia Zakładu Wielkopiecowego w Rejowie, które odbędą się we wtorek 16 października o g. 11 na terenie Muzeum w parku obok ruin wielkiego pieca.

Czytaj dalej...

Warsztaty Filmoznawcze i Akademia Bronioznawcza

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej przygotowało ofertę warsztatów edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej. Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania grup na dwa typy zajęć:

Warsztaty Filmoznawcze - uczestnicy będą mieli unikalną okazją do spojrzenia na film jako jedną z kluczowych dziedzin kultury, która kształtuje narracje historyczną. Warsztaty poprowadzą studenci z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Warsztaty dedykowane są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Skarżyska-Kamiennej.

Akademia Bronioznawcza – uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się uzbrojeniu, jakim posługiwali się na polu walki żołnierze I Iii Armii Wojska Polskiego. Zajęcia prowadzone będą w Muzeum im. „Orła Białego”, gdzie na autentycznych eksponatach uczniowie poznają zasadę działania, sposoby użycia, a także anegdoty związane z prezentowanymi zabytkami. Będą mieli okazję dotknąć żywej historii.

Warsztaty są częścią projektu „Prawda czasu i prawda ekranu” realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

Termin przeprowadzenia zajęć: od 01.10.2018 – 31.10.2018

Więcej informacji pod nr tel. 785969824, a także na stronie www.muzeum.skarzysko.pl

Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania zainteresowanych grup na oba typy zajęć

 pod nr tel. 41 25 20 231 lub 785969824.

 

Czytaj dalej...

Spór o historię

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej zaprasza szkoły i uczniów oraz mieszkańców miasta do udziału w spotkaniu pt. „Prawda czasu i prawda ekranu. Dyskusje” Odbędzie się ono w środę 10.10.2018 r. w Miejskim Centrum Kultury. W programie m.in.:

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej zaprasza szkoły i uczniów oraz mieszkańców miasta do udziału w spotkaniu pt. „Prawda czasu i prawda ekranu. Dyskusje” Odbędzie się ono w środę 10.10.2018 r. w Miejskim Centrum Kultury.

W programie m.in.:

9.00- 10.30 - Panel dyskusyjny „Spór o historię. Wokół zagadnienia polityki historycznej” 

Udział wezmą: dr Piotr Kardyś (UJK), dr Marek Jedynak (IPN), red Dominik Czapigo ( Ośrodek KARTA)

10.40 – 12.10 - Spotkanie autorskie z Dominikiem Czapigo ( Ośrodek KARTA) poświęcone książce „ Berlingowcy. Żołnierze tragiczni”

12. 15 – 12.45 - Prezentacja filmów dokumentalnych zrealizowanych przez uczniów podczas warsztatów filmowych przeprowadzonych w ramach projektu

 

Wydarzenie jest jednym z zadań projektowych „Prawda czasu i prawda ekranu” realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, finansowanego z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

 

Wstęp bezpłatny. Spotkanie odbędzie się w sali „patio” na parterze w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Wstęp bezpłatny.

 

Czytaj dalej...

Młodzi filmowcy

W dniach 17-21 września 2018 roku miały miejsce warsztaty z tworzenia filmu, w których wzięła udział młodzież z terenu naszego miasta.  Zadaniem młodzieży skupionej w trzech osobnych grupach było nakręcenie krótkiej etiudy filmowej w oparciu o przygotowany przez siebie scenariusz. Jedynym warunkiem był zakres wybranego tematu obejmującego zagadnienia z historii lokalnej.

Niełatwe wyzwanie zmierzenia się z procesem twórczym podjęli uczniowie z następujących placówek szkolnych: I Gimnazjum, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych. Opiekunem dwóch pierwszych grup był pan dr Piotr Kardyś, a uczniów ZST pani Joanna Pielewska.

Całością dowodził i opiekę nad realizacją sprawował pan Marcin Kondraciuk – zawodowy reżyser, realizator i producent filmowy.

Warsztaty rozpoczęły się w poniedziałek 17 września w Gimnazjum nr 1 przy ul. Sezamkowej. Tego dnia każda grupa zapoznawała się ze sprzętem, metodami filmowania, kadrowania i innych technicznych aspektach niezbędnych do realizacji filmu. Przewodnikiem po tym fascynującym świecie filmu był pan Marcin. Jednocześnie każda z grup dopracowywała szczegóły tematu przewodniego i doprecyzowała scenariusz. Było to niezwykle istotne, gdyż jak zauważył reżyser- Marcin Kondraciuk- dobrze przygotowany i rozpisany scenariusz to połowa sukcesu.

A oto krótka relacja z poszczególnych planów filmowych…:

Pierwszego dnia ekipa filmowa złożona z uczniów klasy 3D I Gimnazjum im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” zjawiła się z samego rana na terenie Muzeum im. „Orła Białego”. Zdjęcia kręcono na terenie parku przy ruinach wielkiego pieca, a tematem były dzieje osadnictwa w rejonie Rezerwatu Rydno. Od kilku lat grupa specjalistów i pasjonatów skupionych wokół Stowarzyszenia Praosada „Rydno” organizuje na terenie Muzeum im. ‘”Orła Białego” piknik archeologiczny popularyzujący wiedzę o dziedzictwie Rydna. Nieocenioną pomoc okazali Grzegorz Borys i Tomasz Juchniewicz – ze Stowarzyszenia- którzy z pieczołowitością przygotowali pokaz z codziennego życia pradawnych osadników.

Ekipa pod opieką panów Marcina i Piotra przystąpiła do realizacji filmu. Efekty poznamy już 10 X.

Drugiego dnia plan zdjęciowy przeniósł się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, czyli do tzw. „Erbla”. Uczniowie z I klasy pod opieką pana Piotra Kardysia wzięli na swoje barki niezwykle ciekawy, ale także niełatwy temat do nakręcenia. Jak bowiem opowiedzieć historię szkoły w kilka minut? A jest to historia pasjonująca, bogata w wiele wątków, także tragicznych. Ekipa filmowa rozdzieliła na wstępie między sobą zadania i przystąpiła do dzieła. A jaki będzie tego rezultat? Przekonamy się już 10 października 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury.

Ostatni dzień zdjęciowy należał do uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku- Kamiennej im. Armii Krajowej. Czując zobowiązanie do szacunku wobec przeszłości i swoich patronów swój film postanowili nakręcić podczas uroczystego ślubowania swoich najmłodszych kolegów z klas pierwszych. Ślubowanie odbyło się 19 września w piątek na Wojennym Cmentarzu Partyzanckim Żołnierzy Armii Krajowej w lesie - na stoku Góry Skarbowej w Skarżysku-Kamiennej. Magia tego miejsca, jego wyjątkowość i podjęte tutaj zobowiązanie młodzieży do pamięci o bohaterach stały się inspiracją dla młodych twórców. Jaki będzie finalny rezultat ich pracy nad filmem. Przekonamy się 10 października na pokazie filmowym w Miejskim Centrum Kultury.

Dziękujemy wszystkim za udział w przygodzie z filmem. Przez dobrą zabawę możemy poznawać najbliższą naszemu sercu przeszłość. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do uczniów, opiekunów: Joanny Pielewskiej i Piotra Kardysia, a także za pomoc w organizacyjną dla dyrektora ZST pana Janusza Maciejewskiego oraz vice dyrektor ZSP nr 1 pani Joanny Białek.

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji filmu składamy na ręce Grzegorza Borysa oraz Tomasza Juchniewicza ze Stowarzyszenia Praosada RYDNO, a także panu Marcinowi Kondraciukowi za realizację całości zadania.

Warsztaty filmowe stanowią jedno z zadań zawartych w projekcie „Prawda czasu i prawda ekranu”, które realizuje Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej. Projekt jest finansowany z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

 

Filmy zrealizowane w ramach warsztatów zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej w dniu 10 października 2018 r. o g. 12.15

Następnie będą one dostępne na stronach internetowych Muzeum im. „Orła Białego”.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS