Color II Color I

Aktualności

Warsztaty Bronioznawcze

W październiku odbyły się warsztaty filmoznawcze organizowane przez Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Prawda czasu i prawda ekranu”. Zajęcia odbywały się na terenie Muzeum, uczestnikami byli uczniowie skarżyskich szkół: SP nr 7, SP nr 5, II LO, Zespołu Szkół Technicznych. Zajęcia poprowadził kustosz Tadeusz Sikora. Młodzież miała szanse zapoznać się z historią broni na wybranych przykładach egzemplarzy zabytkowych znajdujących się w zbiorach Muzeum im. „Orła Białego”. Młodzież mogła z bliska dotknąć oryginalnych egzemplarzy broni ręcznej. Omówiono także parametry techniczne, przykłady zastosowania bojowego oraz porównano z innymi podobnymi egzemplarzami.

Warsztaty są częścią projektu „Prawda czasu i prawda ekranu” realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

Poniżej fotogaleria