Color II Color I

Aktualności

Gimnazjum nr I RYDNO

W ramach projektu „Prawda czasu i prawda ekranu”, realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, finansowanego z środków Narodowego Centrum Kultury uczniowie skarżyskich zrealizowali 3 filmy związane z historią Skarżyska. Poniżej prezentujemy film zrealizowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej będący rezultatem warsztatów filmowych (edukacyjnych), które odbyły się we wrześniu 2018 roku. Film powstał jako jedno z działań projektu "Prawda czasu i prawda ekranu" realizowanego przez Muzeum im. "Orła Białego" w Skarżysku-Kamiennej z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura- Interwencje 2018". Partnerem projektu jest Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Ideą warsztatów było zachęcenie młodzieży do zainteresowania lokalną historią i dziedzictwem kulturowym na terenie swojego miasta. Pod okiem zawodowego reżysera i realizatora filmowego, uczniowie stali się ekipą realizującą film lub biorącą udział w jej powstawaniu poprzez: określenie tematu, scenariusza, miejsca nagrywania, podziału ról w ekipie filmowej, nagraniu dźwięku i narracji. Nad merytoryczną stroną czuwali nauczyciele i opiekunowie grup. Poprzez zabawę i zaangażowanie młodzież miała okazję lepiej poznać ważne zagadnienia z obszaru lokalnej historii. Osiągnięcie jak najlepszego efektu pracy w trakcie warsztatów wymagało od każdego uczestnika współpracy i właściwego podziału ról i zadań. Jednocześnie pracując z doświadczonym reżyserem i edukatorem przy użyciu profesjonalnego sprzętu mogli poznać w mikroskali pracę filmowca. Prezentowane filmy to efekt ich pracy i zaangażowania. Zamysłem organizatora było pobudzenie do aktywnego poznawania lokalnej historii, która w najlepszy sposób kształtuje naszą tożsamość i znajomość przeszłości.