Color II Color I

Aktualności

Warsztaty Filmoznawcze i Akademia Bronioznawcza

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej przygotowało ofertę warsztatów edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej. Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania grup na dwa typy zajęć:

Warsztaty Filmoznawcze - uczestnicy będą mieli unikalną okazją do spojrzenia na film jako jedną z kluczowych dziedzin kultury, która kształtuje narracje historyczną. Warsztaty poprowadzą studenci z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Warsztaty dedykowane są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Skarżyska-Kamiennej.

Akademia Bronioznawcza – uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się uzbrojeniu, jakim posługiwali się na polu walki żołnierze I Iii Armii Wojska Polskiego. Zajęcia prowadzone będą w Muzeum im. „Orła Białego”, gdzie na autentycznych eksponatach uczniowie poznają zasadę działania, sposoby użycia, a także anegdoty związane z prezentowanymi zabytkami. Będą mieli okazję dotknąć żywej historii.

Warsztaty są częścią projektu „Prawda czasu i prawda ekranu” realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

Termin przeprowadzenia zajęć: od 01.10.2018 – 31.10.2018

Więcej informacji pod nr tel. 785969824, a także na stronie www.muzeum.skarzysko.pl

Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania zainteresowanych grup na oba typy zajęć

 pod nr tel. 41 25 20 231 lub 785969824.