Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wystawy stałe

„Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie”

„Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie” „Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie”

Wystawa pt. „Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie” ukazuje historię Skarżyska-Kamiennej na tle przemian zachodzących na przestrzeni dziejów, od czasów najdawniejszych do transformacji ustrojowej pod koniec XX w. Całokształt przeobrażeń społeczno gospodarczych i politycznych w dolinie rzeki Kamiennej został zilustrowany bogatym materiałem źródłowym, który ma stanowić dla zwiedzającego swoisty przewodnik po bogatej historii tych terenów. Zgodnie z chronologią wystawę rozpoczynają początki obecności grup ludzkich w dolinie rzeki Kamiennej i najbliższych okolicach. Kolejne zagadnienie obejmuje tematykę osadnictwa w pobliżu bogactw naturalnych, które sprzyjały aktywności gospodarczej, przyczyniającą się tym samym do zaistnienia czynników miastotwórczych.

Punktem przełomowym w historii kształtowania się miasta nad Kamienną było zbudowanie linii kolejowej. To wydarzenie miało decydujący wpływ na powstanie i dalszy rozwój Skarżyska, który przypadł na okres II Rzeczpospolitej. Oprócz aspektu komunikacyjnego, w rozwoju miasta istotną rolę odegrał także przemysł, związany początkowo z przetwórstwem żelaza, a następnie z odlewnictwem. Wraz z upływem czasu kolejnym czynnikiem miastotwórczym okazała się Państwowa Fabryka Amunicji i związaną z nią produkcja zbrojeniowa. Rozwój miasta został przerwany wraz z wybuchem II wojny światowej.

Całość kończy okres tzw. Polski Ludowej. Większość prezentowanych eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum im. „Orła Białego”. Na wystawie można zobaczyć wiele unikatowych i niepowtarzalnych obiektów: tablica upamiętniająca „wydarcie kolei polskich z rąk najeźdźców”, ryngraf zlotu harcerskiego w Spale z 1935 r., sztandar Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy RP. Koło Skarżysko – Fabryka Amunicji czy przedmioty związane z egzekucjami na Borze i Brzasku oraz z HASAG-iem.