Color II Color I

Aktualności

Młodzi filmowcy

W dniach 17-21 września 2018 roku miały miejsce warsztaty z tworzenia filmu, w których wzięła udział młodzież z terenu naszego miasta.  Zadaniem młodzieży skupionej w trzech osobnych grupach było nakręcenie krótkiej etiudy filmowej w oparciu o przygotowany przez siebie scenariusz. Jedynym warunkiem był zakres wybranego tematu obejmującego zagadnienia z historii lokalnej.

Niełatwe wyzwanie zmierzenia się z procesem twórczym podjęli uczniowie z następujących placówek szkolnych: I Gimnazjum, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych. Opiekunem dwóch pierwszych grup był pan dr Piotr Kardyś, a uczniów ZST pani Joanna Pielewska.

Całością dowodził i opiekę nad realizacją sprawował pan Marcin Kondraciuk – zawodowy reżyser, realizator i producent filmowy.

Warsztaty rozpoczęły się w poniedziałek 17 września w Gimnazjum nr 1 przy ul. Sezamkowej. Tego dnia każda grupa zapoznawała się ze sprzętem, metodami filmowania, kadrowania i innych technicznych aspektach niezbędnych do realizacji filmu. Przewodnikiem po tym fascynującym świecie filmu był pan Marcin. Jednocześnie każda z grup dopracowywała szczegóły tematu przewodniego i doprecyzowała scenariusz. Było to niezwykle istotne, gdyż jak zauważył reżyser- Marcin Kondraciuk- dobrze przygotowany i rozpisany scenariusz to połowa sukcesu.

A oto krótka relacja z poszczególnych planów filmowych…:

Pierwszego dnia ekipa filmowa złożona z uczniów klasy 3D I Gimnazjum im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” zjawiła się z samego rana na terenie Muzeum im. „Orła Białego”. Zdjęcia kręcono na terenie parku przy ruinach wielkiego pieca, a tematem były dzieje osadnictwa w rejonie Rezerwatu Rydno. Od kilku lat grupa specjalistów i pasjonatów skupionych wokół Stowarzyszenia Praosada „Rydno” organizuje na terenie Muzeum im. ‘”Orła Białego” piknik archeologiczny popularyzujący wiedzę o dziedzictwie Rydna. Nieocenioną pomoc okazali Grzegorz Borys i Tomasz Juchniewicz – ze Stowarzyszenia- którzy z pieczołowitością przygotowali pokaz z codziennego życia pradawnych osadników.

Ekipa pod opieką panów Marcina i Piotra przystąpiła do realizacji filmu. Efekty poznamy już 10 X.

Drugiego dnia plan zdjęciowy przeniósł się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, czyli do tzw. „Erbla”. Uczniowie z I klasy pod opieką pana Piotra Kardysia wzięli na swoje barki niezwykle ciekawy, ale także niełatwy temat do nakręcenia. Jak bowiem opowiedzieć historię szkoły w kilka minut? A jest to historia pasjonująca, bogata w wiele wątków, także tragicznych. Ekipa filmowa rozdzieliła na wstępie między sobą zadania i przystąpiła do dzieła. A jaki będzie tego rezultat? Przekonamy się już 10 października 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury.

Ostatni dzień zdjęciowy należał do uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku- Kamiennej im. Armii Krajowej. Czując zobowiązanie do szacunku wobec przeszłości i swoich patronów swój film postanowili nakręcić podczas uroczystego ślubowania swoich najmłodszych kolegów z klas pierwszych. Ślubowanie odbyło się 19 września w piątek na Wojennym Cmentarzu Partyzanckim Żołnierzy Armii Krajowej w lesie - na stoku Góry Skarbowej w Skarżysku-Kamiennej. Magia tego miejsca, jego wyjątkowość i podjęte tutaj zobowiązanie młodzieży do pamięci o bohaterach stały się inspiracją dla młodych twórców. Jaki będzie finalny rezultat ich pracy nad filmem. Przekonamy się 10 października na pokazie filmowym w Miejskim Centrum Kultury.

Dziękujemy wszystkim za udział w przygodzie z filmem. Przez dobrą zabawę możemy poznawać najbliższą naszemu sercu przeszłość. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do uczniów, opiekunów: Joanny Pielewskiej i Piotra Kardysia, a także za pomoc w organizacyjną dla dyrektora ZST pana Janusza Maciejewskiego oraz vice dyrektor ZSP nr 1 pani Joanny Białek.

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji filmu składamy na ręce Grzegorza Borysa oraz Tomasza Juchniewicza ze Stowarzyszenia Praosada RYDNO, a także panu Marcinowi Kondraciukowi za realizację całości zadania.

Warsztaty filmowe stanowią jedno z zadań zawartych w projekcie „Prawda czasu i prawda ekranu”, które realizuje Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej. Projekt jest finansowany z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

 

Filmy zrealizowane w ramach warsztatów zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej w dniu 10 października 2018 r. o g. 12.15

Następnie będą one dostępne na stronach internetowych Muzeum im. „Orła Białego”.