Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekty

Wspólnie wkraczamy w przestrzeń kultury

Wspólnie wkraczamy w przestrzeń kultury Wspólnie wkraczamy w przestrzeń kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Realizatorem zadania jest Muzeum im. "Orła Białego" w Skarżysku-Kamiennej. Pracownicy tejże instytucji w maju napisali konspekt konkursowy, który po drobnych modyfikacjach został poddany do realizacji. Muzeum zyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 20.000 zł,Realizacja zadania ruszyła 14.09.2015 i potrwa do 31.12.2015 roku

Projekt skierowany jest do 70 dzieci niepełnosprawnych i z Domu Dziecka „Przystań” z powiatu skarżyskiego. Współpracuje z nimi Fundacja Szlachetne Serce będąca partnerem przy realizacji zadania. Jej Prezesem jest Kamila Zielińska. Celem zadania jest stworzenie możliwości dla wyżej wymienionych wychowanków kontaktu z kulturą w Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku Kamiennej i rozwijanie swoich zdolności manualnych, a także zainteresowań sztuką poprzez kontakt z trenerami i animatorami działającymi w obszarze kultury.

Dla osiągnięcia tego celu realizatorzy zadania przeprowadzą cykl zajęć dydaktycznych na terenie Muzeum im. „Orła Białego” i najbliższej okolicy. Zakres zajęć został uzgodniony z pedagogami i opiekunami dzieci i podzielony na cztery grupy:

1) lekcje z odkrywania historii na przykładzie lokalnej ojczyzny o nazwie „Historia i ja”;

2) warsztaty malarskie wzbudzające zmysły artystyczne i utrwalające powstałe emocje o nazwie „Dziecięca Akademia z farbą i pędzlem”;

3) warsztaty wypalania i tworzenia przedmiotów z gliny o nazwie „Gliniane symbole”;

4) warsztaty muzyczne o nazwie „DO – RE – MI”

Pragniemy przybliżyć „Muzeum im "Orła Białego" poprzez skierowanie do tej grupy zajęć warsztatowych prowadzonych przez pracowników muzeum i artystów w pomieszczeniach placówki. Dzięki tej inicjatywie uczestnicy rozwiną swoje umiejętności i zapoznają się ze specyfiką pracy muzeum. Przewidywane rezultaty to przede wszystkim wzrost świadomości o kulturze i tradycji narodowej oraz lokalnej wśród uczestników projektu, poprawa sprawności manualnej i psychofizycznej. Dodatkowo nastąpi wzmocnienie poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży defaworyzowanej kulturowo poprzez obecność w przestrzeni publicznej, kontakt z rówieśnikami, a także z trenerami działającym od lat na polu sztuki skarżyskiej.

Nastąpi również wzrost zainteresowania historią i tradycją narodową ze względu na charakter Muzeum im. „Orła Białego”, w którym znajdują się eksponaty bardzo mocno oddziałujące na emocje i wyobraźnię zwiedzających takie jak okręt, samoloty i czołgi. Celem realizatorów zadania jest działać w myśl zasady Ignacego Krasickiego „Uczyć bawiąc”. Dodatkowo, jako że odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież niepełnosprawna, ale także z domu dziecka znajdą się oni w nowej sytuacji życiowej – poza obrębem ośrodka czy sali lekcyjnej.

Zdobędą bezcenne doświadczenie, jak się odnaleźć w przestrzeni kultury oraz jak należy się zachowywać w takim kontekście sytuacyjnym, jak wizyta w muzeum. Rezultaty te zostaną wzmocnione poprzez zapamiętywanie podstawowych pojęć historycznych, naukowych, kulturalnych.

Nasz cykl imprez pokaże dzieciom świat z innej perspektywy, ukaże nowe możliwości, zachęci do wyjścia „do ludzi i między ludzi”, rozwinie pasję do zwiedzania i poznawania nie tylko swojej miejscowości, ale taż okolic. Mamy nadzieję, że dzięki udziale w projekcie uczestnicy nabiorą większej śmiałości, otwartości, empatii.

Celami szczegółowymi zadania są:

1. Podniesienie umiejętności manualnych i rozwój zainteresowań w zakresie lepienia z gliny wśród części uczestników projektu.

2. Podniesienie umiejętności w zakresie elementarnego kształcenia muzycznego wśród części uczestników projektu.

3. Podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami plastycznymi (kreda, ołówek, kredki, węgiel, pędzle, farby, szpachle) oraz materiałami plastycznymi (papier, karton, tektury, kleje, farby (akwarelowe, plakatowe, akrylowe i olejne), glina, modelina, gips, drewno, papier machete, masa solna, tkaniny, drobne ozdoby, drut itp. wśród części uczestników projektu 4. Podniesienie wiedzy o kulturze i historii regionalnej wśród części uczestników projektu poprzez odwołanie się do eksponatów muzealnych.

REALIZACJA

W pierwszych dniach października W Muzeum im. "Orła Białego" ruszyła realizacja projektu "Wspólnie wkraczamy w przestrzeń kultury" realizowana w ramach programu Narodowego Centrum Kultury działającym przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Kultura dostępna"Weźmie w nim udział 70 dzieci w tym 50 podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z ulicy Szkolnej w Skarżysku i 20 z Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystani" z ulicy Rejowskiej w Skarżysku. Całość uczestników została podzielona na 4 grupy, które realizują wytyczone zadania.

W miesiącu październiku osoby wytypowane przez Dyrektorki obu placówek uczą się pod okiem fachowców wyrabiania z gliny i nauki podstaw gry na instrumentach etnicznych. W pierwszym przypadku specjalistą jest Pan Grzegorz Borys w drugim Piotr Stefański popularnie zwany "Stiffem". Panów cechuje duża umiejętność przekazywania wiedzy i niezwykła cierpliwość podczas pracy z dziećmi. Jeszcze w tym miesiąca wszyscy uczestnicy pojadą na wycieczkę do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim na warsztaty sprawnościowe oraz zwiedzanie.