Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Muzeum dziękuje za „Zomozę”

Cisza a po niej burza oklasków, to najczęstsza reakcja po projekcjach filmu „Zomoza”, które odbyły się w skarżyskim Muzeum im. Orła Białego. Pokazujący rzeczywistość stanu wojennego film w reżyserii Konrada Łęckiego był „kręcony” w Kielcach i Skarżysku.

Cztery seanse „Zomozy” zorganizowało Muzeum im. Orła Białego. Po otwartym, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przyszły trzy kolejne, dla miejscowej młodzieży szkolnej. Za każdym razem film i okoliczności jego powstania prezentował jego producent Zbigniew Kowalski – kielecki historyk, rekonstruktor i publicysta.

Skarżyskie Muzeum serdecznie dziękuje Zbigniewowi Kowalskiemu za czas poświęcony miejscowym projekcjom „Zomozy”. Spotkały się one z żywym odzewem.