Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Ta ostatnia niedziela… z orderami

Najbliższa niedziela (27.11) będzie ostatnim dniem, w którym skarżyskie Muzeum im. Orła Białego eksponuje wystawę  „Order Orła Białego w dziejach orderów polskich i europejskich”. Unikatowy zbiór przeszło150 odznaczeń z całego świata prezentowany był tu od 6 maja. Orderom towarzyszy biała broń i „białe kruki” literatury falerystycznej oraz imponujące tablice opisowe. 

Dobiegająca końca wystawa była bez wątpienia wydarzeniem na miarę krajową, bo mało jest miejsc, w których „na raz” udało się zgromadzić tyle bezcennych orderów i odznaczeń z ostatnich 300 lat. Z punktu widzenia gospodarzy wystawy poczesną rolę zajmuje na niej Order Orła Białego – najważniejszy  w rodzimej hierarchii odznaczeń. Wiele miejsca zajmują tu też krzyże Virtuti Militari. Do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego sięgają też zgromadzone ordery Św. Stanisława.

Wielu zwolenników miała ta część kolekcji, która koncentruje się na odznaczeniach europejskich. Prezentowane są medale ze znakomitej większości krajów Starego Kontynentu. To choćby odznaczenia z czasów Jerzego I, Elżbiety II, czy francuska Legia Honorowa. „Personalnym” jest krzyż gen. Stanisława Maczka, docenionego za kampanię holenderską. W okresie żałoby po śmierci królowej brytyjskiej wszystkie je można było oglądać gratis.

Kolejna wystawa w skarżyskim Muzeum otwarta zostanie już 28 grudnia. W związku ze zbliżającym się 100 – leciem miasta, poświęcona ona będzie jego honorowym obywatelom.