Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

„Historia i tożsamość – dwie drogi do niepodległości” z udziałem Muzeum

Około 100  świętokrzyskich nauczycieli, przede wszystkim historii bierze udział w drugiej edycji wojewódzkiego projektu „Historia i tożsamość – dwie drogi do niepodległości, zainaugurowanego 28 września. Organizatorem przedsięwzięcia jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli a jego partnerem, obok  kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, skarżyskie Muzeum im. Orła Białego.

Jest to już druga edycja projektu. Ubiegłoroczna dotyczyła symboli narodowych. Również w niej uczestniczyło Muzeum. Tym razem przedsięwzięcie promuje dwa wydarzenia: 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz 160. wybuchu Powstania Styczniowego. Oba będą mieć miejsce w 2023 roku. Zaplanowane zajęcia projektowe to webinaria i konsultacje online. Umożliwią one stworzenie ciekawych scenariuszy zajęć odnoszących się w dużej mierze do historii regionu świętokrzyskiego.

Projekt pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty w Kielcach zainaugurowano konferencją – 28 września. O genezie, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego oraz jego przebiegu na Kielecczyźnie mówił prof. dr hab. Adam Massalski. Z kolei wpływ działań Komisji Edukacji Narodowej na kształtowanie postaw Polaka i obywatela scharakteryzował dyrektor Muzeum im. Orła Białego Grzegorz Bień.

Działania projektowe potrwają do 5 czerwca 2023. W ich trakcie uczestnicy zawitają do Skarżyska (23.01.2023), by odwiedzić położony nieopodal Muzeum pomnik pamięci ofiar Powstania Styczniowego i wziąć udział w zaplanowanym wówczas evencie.