Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Medale wręczane przez Elżbietę II na wystawie w skarżyskim Muzeum

Do końca listopada, na wystawie czasowej w Muzeum im. Orła Białego można oglądać trzy odznaczenia nadawane przez zmarłą niedawno brytyjską królową Elżbietę II. Medale są elementem eksponowanej tu od maja wystawy: „Order Orła Białego w dziejach orderów polskich i europejskich”.

Poniżej krótki opis odznaczeń znajdujących się na tutejszej wystawie.

Medal Służby Imperium, dawniej Medal Służby dla Cesarstwa – brytyjskie odznaczenie cywilne ustanowione 8 sierpnia 1902 r. przez króla Edwarda VII. Przeznaczone było do wynagradzania zasług pracowników i urzędników służby cywilnej niższej rangi pracujących w granicach brytyjskiego imperium. Medal był afiliowany do Orderu Służb Imperium, który przeznaczono dla wyższych urzędników i pracowników cywilnych w tych samych granicach.

Obecnie wciąż jest nadawany.

DEKORACJA (Medal) EFEKTYWNOŚCI TERYTORIALNEJ

MEDAL SŁUŻBY OGÓLNEJ MORSKIEJ (1909-1962) – ustanowiony 06.08.1915 r., mógł być nadawany za służbę w co najmniej jednym a maksymalnie w szesnastu konfliktach i operacjach morskich w latach 1909 - 1962.

Nadawany zawsze z okuciem na wstążce w postaci klamry z nazwą kampanii. Na wystawie nadany za służbę na wybrzeżu Malezji (1948-1960).