Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Przewodnicy czekają na turystów indywidualnych

Informujemy że począwszy od dnia 9 sierpnia, aż do końca tego miesiąca, we wtorki i czwartki Muzeum oferuje bezpłatną usługę przewodnicką dla turystów indywidualnych, z wejściem w cenie biletu, na następujących zasadach:

- usługa przewodnicka może być świadczona na życzenie dla turystów indywidualnych, w grupach liczących od 5 osób

- usługa uzyskana w tym trybie jest bezpłatna

- z ww. usługi korzystać można w wymienione dni w godzinach wejść: 10, 12, 14.

- o możliwości skorzystania z usługi przewodnickiej i jej zasadach informuje pracownik kasy Muzeum, począwszy od osób przychodzących do Muzeum na kwadrans przed wyznaczonymi godzinami

- oprowadzanie na wymienionych zasadach nie może trwać krócej niż 60 minut.