Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

67 sztuk broni palnej trafiło do Muzeum im. Orła Białego

Od 26 stycznia Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej jest właścicielem 67 egzemplarzy broni palnej i jej elementów z XIX wieku oraz I i II wojny światowej, przekazanych mu na mocy Postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach. Broń należała do mieszkańca powiatu staszowskiego, który posiadał ją bez stosownego zezwolenia.

Muzeum im. Orła Białego było jednym z czterech podmiotów ubiegających się o ich przekazanie, jako przedmiotów o wartości historycznej. Część z pozyskanych w ten sposób eksponatów pochodzi z końca XIX wieku, reszta z okresu obu wojen światowych. To z pewnością karabiny niemieckie, rosyjskie, austriackie, austro-węgierskie, włoskie, angielskie, francuskie i radzieckie. Według wstępnych ustaleń najstarsza (austriacka) broń pochodzi z 1867 r. Nie brak różnego typu  Mauserów, Mosinów, Mannlicherów oraz Beretty i innej broni. Poszczególne egzemplarze są w różnym stanie, często zdekompletowana lub składane z kilku sztuk w jedną. Prawdopodobnie sześć lub siedem z nich stanowi karabiny nie eksponowane dotąd w skarżyskiej placówce.

 Jak pisze w Uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 4 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Odwoławczy: „/…/ W toku postępowania odwoławczego stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że zdecydowana większość zabezpieczonej broni i jej elementów posiada wartość historyczną i muzealną, a w związku z tym sąd odwoławczy uznał, że należy oddać ją nieodpłatnie Muzeum im. Orła Białego, które to Muzeum ma militarny charakter i jest zainteresowane w pozyskaniu przedmiotów egzemplarzy broni palnej. Jednocześnie sąd odwoławczy uznał, że Muzeum im. Orła Białego, ze względu na swój charakter i długą działalność, cieszące się uznaniem oraz renomą, jest najlepszym kandydatem spośród kilku muzeów, które w ramach prowadzonego postępowania wyraziły chęć przejęcia zabezpieczonych jednostek broni palnej i jej elementów. /…/”

Całość po niezbędnym opracowaniu i konserwacji, przedstawiona zostanie muzealnej publiczności.