Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Muzealna konferencja z duetem ministrów o zimnej wojnie

20 października o rozwiązaniu Układu Warszawskiego debatować będą w skarżyskim Muzeum naukowcy i politycy. Nad „zimnowojennym” okresem 1955-1991 pochylą się m.in., byli szefowie resortu obrony narodowej – Janusz Onyszkiewicz i  gen. Stanisław Koziej.

1 lipca 1991 r., po 36 latach trwania, rozwiązany został Układ Warszawski. Pakt, który w historii zapisał się przede wszystkim operacją „Dunaj” na terenie Czechosłowacji w 1968 roku, będzie tematem kilkugodzinnej konferencji, na którą od godziny 10 zaprasza Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

O różnych aspektach zjawiska zimnej wojny i samej działalności Układu Warszawskiego mówić będą dwukrotny minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz oraz prof. dr hab. gen. Stanisław Koziej, który pełnił w przeszłości funkcję wiceministra Obrony Narodowej i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

O organizacji sił zbrojnych Układu Warszawskiego opowie przedstawiciel Katedry Historii Wojskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dr inż. Robert Rybak. Z kolei geopolityczne znaczenie PRL w polityce zagranicznej ZSRR omówi dr Leszek Sykulski, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – założyciel i wieloletni prezes Instytutu Geopolityki.

Arsenał UW, na wybranych zbiorach z ekspozycji Muzeum im. Orła Białego przybliży miejscowy kustosz Artur Buńko.

Konferencja ma otwarty charakter, a dedykowana jest w pierwszej kolejności świętokrzyskiemu środowisku akademickiemu.

Bezpłatne wejściówki, w ograniczonej liczbie, można nabywać w sekretariacie Muzeum w godz. 8.00 – 16.00.