Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Śmigłowiec SM - 2 na muzealnym placu

Od dziś na muzealnym placu oglądać można śmigłowiec SM - 2, który trafił do naszego Muzeum jako darowizna Fundacji „Polskie Orły”. Jest to jeden z 91 wyprodukowanych w WSK Świdnik w latach 1960-63.

Śmigłowiec znalazł się w skarżyskim Muzeum jako darowizna Fundacji. Warto przypomnieć, że w 2003 r. ówczesne  władze miasta wyraziły zgodę na przekazania tejże Fundacji, w formie darowizny śmigłowców SM -1 i Mil Mi – 4. W międzyczasie Fundacja, w miejsce Mil Mi -4 pozyskała śmigłowiec SM -2, który teraz przekazuje do naszego Muzeum. SM – 1 ma być przekazany do innego państwowego muzeum.

SM – 2 należał do lekkich śmigłowców wielozadaniowych. Obok Polski jego użytkownikami były Czechosłowacja i Rumunia.  Ze służby został wycofany w 1979 r.

Mimo widocznych braków w oprzyrządowaniu, które Muzeum  postara się wkrótce zapełnić, obiekt powinien być kolejnym,  spośród przeszło setki, które wzbudzą zainteresowanie zwiedzających plac na Rejowie.

Foto. D. Turek