Color II Color I

Aktualności

Pamiętali o ofiarach na Borze

Choć z racji epidemii tegoroczne obchody 81. rocznicy masowych straceń patriotów polskich w lesie na skarżyskim osiedlu Bór były inne niż zwykle, to przecież nie zabrakło pamięci, kwiatów i zniczy pod mogiłą zamordowanych przez Niemców w lutym 1940 r. członków organizacji „Orzeł  Biały”. Swój hołd ofiarom hitlerowskiego mordu złożyli, m.in.:  przedstawiciele Sejmu RP, władz miasta i powiatu.

Przy dźwiękach patriotycznej muzyki  kwiaty składali: poseł Marzena Okła-Drewnowicz,  delegacja władz miasta z prezydentem Skarżyska-Kamiennej  Konradem Krönigiem, jego zastępcą Andrzejem Brzezińskim i przewodniczącym Rady Miasta Leszkiem Golikiem  oraz delegacja władz powiatu w osobach starosty Artura Berusa , Katarzyny Bilskiej – członka Zarządu Powiatu oraz wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Bożeny Bętkowskiej. Wśród zebranych nie zabrakło również przewodniczącego Związku Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego Jerzego Stopy (radnego miasta Skarżyska-Kamiennej) oraz przedstawicieli jednostek miejskich, a także kombatantów, harcerzy i mieszkańców miasta.