Color II Color I

Aktualności

Znicze pamięci na odnowionym pomniku Powstania Styczniowego

Znicze pamięci na odnowionym pomniku Powstania Styczniowego

 

Przedstawiciele władz miasta i Muzeum im. Orła Białego zapalą w najbliższy wtorek znicze pod odnowionym pomnikiem pamięci Powstania Styczniowego w skarżyskim Rejowie. Obiekt, powstały niegdyś dzięki inicjatywie społecznej został odrestaurowany w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomnik, który staraniem pasjonatów- na czele z inż. Stanisławem Sławińskim-  związanych głownie z środowiskami PTTK i Zakładów Metalowych „Mesko” powstał w 100. rocznicę wybuchu najdłuższego z polskich powstań narodowych, z czasem uległ znacznej degradacji. Wpływ na to miały zarówno warunki atmosferyczne, jak i nieodpowiedzialna działalność człowieka. Efektem tej ostatniej była, m.in. kradzież wieńczącego pomnik orła.

Teraz, dzięki opiewającemu na 12 tys. zł projektowemu wkładowi MKiDN oraz kwocie 3 tys. zł z konta Muzeum, pomnik wygląda jak nowy. Nie zawiera elementów, będących łakomym kąskiem dla, często pozbawionych skrupułów rabusi. Metalowego orła zastąpiono kopią z laminatu żywicznego. Wykonawcami całości są kierowana przez Grzegorza Kwapisiewicza suchedniowska firma „Katanga” oraz Jarosław Kołodziejski – autor kopii orła. Warto dodać, że wykonujący swe rzemiosło – artyści są doskonale znani z wielu realizacji, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.  Do prac przy leśnej drodze wiodącej w kierunku Suchedniowa podeszli honorowo, znając i szanując  historię. Koordynatorem projektu z ramienia Muzeum był Piotr Kołodziejski.

Renowacja pomnika podjęta przez Muzeum spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem lokalnej społeczności. Ta przychylna reakcja ugruntowała przekonanie o potrzebie podjętych działań. W tym miejscu, chcemy podziękować wszystkim, którzy wspierali nas dobrym słowem, a także czynami. Wśród tych wielu osób szczególne podziękowania kierujemy w stronę  Agnieszki Brodniewicz – inicjatorki i koordynatorki grupy Dawne Skarżysko,  oraz Jana Włodarczyka- Prezesa PTTK Oddz. Skarżysko-Kamienna.

Z powodów epidemiologicznych prezentacja odnowionego pomnika odbędzie się jako „spotkanie służbowe”, w kilkuosobowym gronie, w przededniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Całość, będzie dokumentowana fotograficznie i materiałem video, które znajdą się na stronie internetowej Muzeum, a także na naszych profilach społecznościowych tj. facebook.

Skarżyscy muzealnicy wierzą, że już w czerwcu, gdy przypadać będzie rocznica pierwotnego odsłonięcia pomnika, na miejsce uda się zaprosić, przede wszystkim młodzież z lokalnych szkół.

Renowacja pomnika upamiętniającego Powstanie Styczniowe w Rejowie jest realizowana przez Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju”.

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”