Color II Color I

Aktualności

Muzeum pomoże siódmej klasie „z historii”

Jeszcze w październiku w Muzeum im. Orła Białego można będzie skorzystać z nieodpłatnego spotkania przygotowującego do przyszłego egzaminu ósmoklasisty z historii. Rzecz dotyczyć będzie za rok aktualnych uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej.

Od roku szkolnego 2021/22 a więc już za rok, na egzaminie kończącym szkołę podstawową, obok zdawanych dziś – języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego pojawi się czwarty przedmiot „akademicki”. Uczniowie wybiorą go spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Nie umniejszając znaczenia przedmiotów ścisłych wierzymy, że przecież to historia jest nauczycielką życia i nie zabraknie chętnych do jej zdawania. W końcu nic tak nie podnosi rangi przedmiotu w szkole jak umieszczenie go na liście dziedzin egzaminacyjnych.

Nie wyręczając Państwa Nauczycieli tego przedmiotu proponujemy zainteresowanym historią spotkanie z egzaminatorem z tego przedmiotu a zarazem historykiem i muzealnikiem Krzysztofem Zemełą. Spotkania będą organizowane poza godzinami lekcji szkolnych a ich celem będzie zapoznanie kandydatów ze strukturą czekającego ich egzaminu, zasadami oceniania prac oraz samym przykładowym arkuszem egzaminacyjnym. Będzie też okazja do wspólnego rozwiązania takiego arkusza.

Zapewne po takim spotkaniu łatwiej przyjdzie podjąć decyzję, czy wybrać historię jako przedmiot egzaminacyjny już za rok.

Aktualnych uczniów siódmych klas zapraszamy najpierw do telefonicznego zgłaszania swego udziału w nieodpłatnym spotkaniu na terenie Muzeum im. Orła Białego pod numerem tel. 41 25 20 231, w godz. 9.00-15.00.