Color II Color I

Aktualności

Wokół „Krzyżaków”

Profesor Wojciech Iwańczak, dr Piotr Kardyś oraz filmoznawca Jarosław Skulski wezmą udział w dyskusji, która poprzedzi projekcję filmu „Krzyżacy”. Rozmowa będzie przez nas transmitowana live, rejestrowana a część pytań do niej można będzie zadać za pośrednictwem naszego Facebooka oraz bezpośrednio – w trakcie spotkania.
Do dyskusji dojdzie 15 lipca o godz. 13 w muzealnych wnętrzach placówki z ul. Słonecznej. Rozwinie się ona wokół trzech modułów:
1. Film „Krzyżacy” a prawda historyczna.
2. Obiektywizm przekazu Henryka Sienkiewicza i Aleksandra Forda.
3. Grunwald – prawdy i mity.
Przestawiając uczestników dyskusji warto przypomnieć, że prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak jest wykładowcą Akademii Ignatianum w Krakowie, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Z kolei Jarosław Skulski to, m.in. absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień kieruje działem edukacji filmowej i działalności kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury. Jest też koordynatorem projektu Filmoteka Szkolna Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i pomysłodawcą cyklu Wieczory Filmowe w Międzynarodowym Centrum Kultury – Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.
Piotr Kardyś to, m.in.: wykładowca kieleckiego uniwersytetu, doktor historii. Jest członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Działa w stowarzyszeniu Praosada Rydno. To autor wielu publikacji naukowych i badacz dziejów Skarżyska. Uczy historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej.
Prosimy o zadawanie pytań w przededniu spotkania (14 lipca) oraz 15 lipca do godz. 11. Wśród ich autorów zostaną rozlosowane nagrody, w tym darmowe bilety wstępu na seans filmowy. Chętni do udziału w rozpoczynającym się o godz. 13 wydarzeniu wezmą w nim udział gratis. Ilość miejsc ograniczona.