Color II Color I

Aktualności

Skarżyski podziw dla USA

W 1926 r. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych Polacy przekazali narodowi amerykańskiemu osobliwy prezent: 111 tomów (ponad 30 ty. stron) zawierających życzenia od 5,5 mln obywateli polskich (20% całego społeczeństwa). Wśród autografów znajdują się podpisy prezydenta Ignacego Mościckiego i Józefa Piłsudskiego, także ministrów, posłów, urzędników ministerstw, członków instytucji publicznych i społecznych. Największą liczbę stanowią autografy uczniów polskich szkół. Nie zabrakło życzeń od nauczycieli i uczniów skarżyskich szkół. W 8 tomie odnajdziemy autografy 18 nauczycieli oraz uczniów 12 klas Koedukacyjnego Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej-Skarżysku 

(z dyrektorem Andrzejem Bałtruszajtisem i sekretarzem szkoły: Janem Barglem na czele).
W 40 i 41 tomie można znaleźć podpisy uczniów szkół powszechnych terenu naszego miasta (4 szkoły w Kamiennej, 1 w Bzinie, 1 w Pogorzałem, 1 ze Skarżyska Książęcego). W sumie skarżyscy uczniowie pozostawili kilkaset autografów.
Nie zabrakło też życzeń, pod którymi podpisali się uczniowie okolicznych osad: Bliżyna, Mroczkowa, Skarżyska Kościelnego, Mirca, Parszowa i innych. Na uwagę zasługuję wpisy uczniów/studentów z Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Suchedniowie.
Ta unikalna w skali światowej kolekcja, wręczona została prezydentowi USA w 1926 r. (był nim wówczas Calvin Coolidge), obecnie przechowywana jest w Bibliotece Kongresu USA.