Color II Color I

Aktualności

Na skrzydłach motyli, poprzez rodzinne archiwa, aż do nocnych etiud matematycznych, czyli… „Noc naukowców” w muzeum

Dwie godziny przed piątkową północą zakończyły się muzealne zajęcia z udziałem uczniów z pierwszych klas I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespołu Szkół Korpusu Kadetów z Suchedniowa. Przeszło 50 osób, wraz z wychowawcami, wzięło udział w „Nocy naukowców”, którą zorganizowało Muzeum im. Orła Białego.

W ramach wieczornych zajęć odbyły się lekcje matematyki, historii i przyrody. Każda z nich, podobnie jak przerwy, trwała po 30 minut. Licealiści, podzieleni na trzy grupy, kształcili się w salach muzealnych.

Zajęcia z matematyki przeprowadziła p. Danuta Pyrek - metodyk, autor licznych książek matematycznych i próbnych matur dla uczniów z Kielc, pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Swoje spotkania z miejscowymi uczniami nazwała mianem „Nocnych etiud matematycznych”. Jak się okazało „królowa nauk” nie jest tak straszna jak…. przy świetle dziennym. Z kolei lekcję historii poprowadził p. Krzysztof Zemeła – historyk i archiwista, autor szeregu publikacji historycznych, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, wieloletni dyrektor II LO w Skarżysku-Kam. Temat jego zajęć była „Rodzina w archiwach”. Pojęcia: „wujek”, „stryjek”, „stryjenka’ i wszystko to co może się pojawić na drzewie genealogicznym stało się dzięki nim znacznie bardziej jasne. Na spotkanie z przyrodą zaprosił p. Andrzej Staśkowiak – doskonale znany, m.in. z wielu lat pracy w I LO przyrodnik, ekolog, badacz przyrody, fotograf, autor wielu publikacji naukowych. Wprowadził on swych słuchaczy w pełen tajemnic, ale i romantyczny świat motyli. Zajęciom nadano tytuł „Motyle – pochodzenie i rola w kulturze i nauce”.

Całość w nastrojową muzykę „przybrał” Mariusz Kaczmarczyk. A swoich talentów w tej dziedzinie próbowali też (z powodzeniem) sami uczniowie. Zainteresowanie „nocnymi lekcjami” powoduje, że już wkrótce muzeum przygotuje ich kolejne edycje.

 

Foto. Dariusz Turek