Color II Color I

Aktualności

Konferencja naukowa: „Inwestycje banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów”- fotorelacja

W czwartek,16 maja w patio Miejskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja naukowa: „Inwestycje banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów”. Organizatorem było Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, a patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig. Patronat Naukowy: Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek. Konferencja jest częścią projektu „ 180-lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190. rocznicę jego powstania” realizowanego z      Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Przybyłych gości i prelegentów przywitał Grzegorz Bień, dyrektor Muzeum im.Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. W imieniu prezydenta miasta głos zabrał Krzysztof Myszka. Zastępca prezydenta podziękował wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu. Głos zabrał także Krzysztof Szczerba, zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach.

Foto. Dariusz Turek