Color II Color I

Aktualności

Skarżysko w czasie II wojny

Nakładem Muzeum im. Orła Białego ukazała się książka autorstwa  dr hab. Sebastiana Piątkowskiego „Skarżysko-Kamienna. Losy miasta i jego mieszkańców w latach wojny i okupacji (1939–1945)”.

Jest to najpełniejsze opracowanie historii Skarżyska i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej. Dr Sebastian Piątkowski od wielu lat zajmuje się historią regionalną. Rzeczowy i przystępny język oraz układ tematyczny sprawia, że książka będzie przydatna nie tylko osobom interesującym się historią, ale także uczniom i nauczycielom. Książka oprócz części tekstowej zawiera wkładkę obejmującą 62 zdjęcia i dokumenty z tego okresu dziejów Skarżyska-Kamiennej.

Książkę w cenie 24 zł można nabyć w Muzeum lub za pośrednictwem muzealnej księgarni internetowej: Księgarnia Internetowa Muzeum im. Orła Białego

dr hab. Sebastian Piątkowski: ur. w 1970 r., pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Delegatura w Radomiu. Specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej centralnych ziem polskich w XIX i XX w. Opublikował m.in. książki: Więzienie niemieckie w Radomiu 1939-1945 (2009), Kowala. Wieś powiatu radomskiego i jej okolice od czasów najdawniejszych do schyłku XX wieku (2010), Jedlińsk. Monografia historyczna miejscowości i jej okolic (2012), Kozienice. Monografia miasta i regionu 1945–1990 (2013), Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939-1945) (2013). Współautor: Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa (2007); The Price of Sacrifice. Crimes against Poles for Aiding Jews in the region of Ciepielów (2008), Dzieje Klwowa o parafii klwowskiej do roku 1918 (2015).