Color II Color I

Aktualności

37 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia obchodzimy kolejną 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez władze PRL.

W II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się ciekawa lekcja historii łącząca elementy happeningu, , wystawy oraz występów. Pojawiły się elementy rekonstrukcji historycznej. Przed wejściem stali uczniowie w mundurach Milicji Obywatelskiej oraz WP i pozorowali sytuację kontroli dokumentów osób wchodzących. Obok stał rozpalony koksownik, jakże często widywany na chodnikach i placach w mroźną zimę 1981 i 1982 roku. W szkole na holu uczniowie przygotowali ciekawą wystawę z elementami graficznymi, opisem oraz zdjęciami z okresu stanu wojennego. Z głośników co jakiś czas słychać było przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym ogłaszał wprowadzenie stanu wojennego na terenie całego kraju 13 grudnia 1981…

 Tadeusz Sikora i Piotr Kołodziejski- zaprezentowali wydawnictwa i druki opozycyjne, jakie znajdują się w zbiorach Muzeum im. „Orła Białego”. Młodzież zapoznała się z takimi pojęciami jak: cenzura, drugi obieg, wydawnictwa bezdebitowe, bibuła, ramki, powielacz, sitodruk i inne. Każdy mógł dotknąć wydawnictw drugiego obiegu, za którego posiadanie jeszcze 35 lat temu groziły sankcje karne. Adiunkt Tadeusz Sikora zwrócił uwagę na najważniejsze metody i techniki drukarskie, jakie stosowano w ówczesnych czasach i warunkach. Na wybranych przykładach mogliśmy również poznać specyfikę lokalnego rynku wydawnictw „drugiego obiegu”.

W przerwach zabrzmiały pieśni z tamtego okresu będące symbolem sprzeciwu wobec dyktatury – wykonywane przez uczniów.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi II L.O w osobie Pawła Buryły, a także Pani Beacie Czajkowskiej za zaproszenie i pomoc przy realizacji wydarzenia. Gratulujemy pomysłu i wykonania, a także wyrażamy gotowość do współpracy w przyszłości przy podobnych tego typu wydarzeniach. Hasło jakie nam przyświeca w działalności edukacyjnej brzmi „Dotknij Historii”. Mamy nadzieję, że młodzież dzisiaj „dotknęła” i poznała bliżej ten dramatyczny wymiar wydarzeń sprzed 37 laty…

Przy tej okazji apelujemy o pamięć za Ofiary stanu wojennego i wszystkich, którzy poświęcili życie, zdrowie i czas na walkę o Wolną Polskę. Cześć Ich Pamięci !