Color II Color I

Aktualności

Ferie w Muzeum - zapraszamy

Propozycja zajęć feryjnych w dniach 12, 13, 14, 15, 19,20,21,22 lutego 2018r. w godz. 9.00 – 14.00

 dla grup zorganizowanych (konieczność rezerwacji terminu pod numerem 41/ 2520231)

W związku z feriami w województwie świętokrzyskim Muzeum im. Orła Białego przygotowało następującą ofertę:

Do wyboru:

  1. Warsztaty: Gamebook- historia małego powstańca. Gra książkowa czyli interaktywna powieść,       w której każdy rozdział kończy się podjęciem jakiejś decyzji.  W zależności od tego, co wybierzemy, przechodzimy do określonego rozdziału. W ten sposób uczestnicy lekcji stają się bohaterami powieści. Wszystko w wyjątkowej oprawie:       w sali zaaranżowanej  na punkt sanitarny i pocztę polową z odgłosami walk powstańczych w tle i eksponatami, których używamy podczas tej interaktywnej lekcji historii. (młodzież)
  2. Warsztaty: „Harcerska poczta polowa” – zamieniamy się w małych listonoszy – robimy kartki pocztowe, znaczki, opieczętowujemy i szukamy sposobu na ich doręczenie, przy okazji zapoznajemy uczestników z historią. Karty pracy: w specjalnie przygotowanej sali dzieci mają  możliwość bliskiego spotkania z historią w przyjaznej  i interaktywnej formie. Zakres i sposób przekazywanych informacji dostosowany jest do wieku uczestników,  a wiedzę dostarczamy w formie zabawy dzięki autorskiemu programowi. (dla dzieci 4 -7 lat)
  3. Warsztaty: „W pracowni konserwatora” – warsztaty pokazujące jak wygląda praca konserwatora. Uczestnicy mają za zadanie „odkrycie” monety, później ją oczyszczają i starają się przywrócić pierwotny wygląd za pomocą przygotowanych akcesoriów i produktów.
  4. Warsztaty: „Dwa łyki z heraldyki. 50 lat herbu Skarżyska – Kamiennej”. Warsztaty w Sali muzealnej poświęconej naszemu miastu, przekazujące informacje na tematu herbu: skąd się biorą, jak wyglądają, jakie są zasady tworzenia etc. Uczestnicy wykonują swoje herby a także poprzez zabawy interaktywne poznają historię miasta.
  5. Lekcje muzealne: „Wizualny Eksperyment Muzealny” projekt, który jest twórczym połączeniem edukacji wizualnej i edukacji muzealnej. W budynku muzealnym proponujemy zajęcia kreatywne i twórcze, których zadaniem jest zmiana postrzegania ekspozycji muzealnych. Atrakcyjne działania, nowatorska forma, język dostosowany do uczestników – to wszystko spowoduje, że przełamany zostanie stereotyp, że w Muzeum jest nudno. Rodzaj zajęć wybieramy biorąc pod uwagę wiek uczestników oraz liczebność grupy. Każde zajęcia są „szyte na miarę” – ich nowatorska forma jest na bieżąco dostosowany do potrzeb, umiejętności i oczekiwań grupy.

/wszystkie zajęcia trwają około godziny, koszt to 7 zł. osoba/

 

 

Dodatkowo zorganizujemy spotkanie plenerowe 23 lutego 2018 r. od 12.00 do 15.00 ściśle związane z tematyką militarną. Zaprosiliśmy do współpracy Saperów z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Będą to zajęcia z poszukiwania przedmiotów za pomocą wykrywaczy metali, konserwacja znalezionych rzeczy, zapoznanie z umundurowaniem sapera. Odbędą się również gry zespołowe typu: rzut granatem do celu, wyścig                      w umundurowaniu etc. Spotkania mają charakter otwarty i są bezpłatne.