Aktualności

I Rajd Śladami Stanisława Staszica

Zapraszamy do udziału w I Rajdzie Śladami Stanisława Staszica
W ramach integracji i lepszego poznania poprzemysłowego dziedzictwa województwa świętokrzyskiego zapraszamy wszystkich sympatyków rajdów, uczniów szkół z terenu województwa świętokrzyskiego oraz sympatyków tematu do przejścia jednej z proponowanych tras, a następnie do spotkania przy ognisku i podsumowania tej przygody! Rajd jest częścią projektu Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” działające przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Partnerem projektu jest m.in. Muzeum im Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

 1. Cele rajdu

 • Popularyzacja turystki pieszej i rowerowej,

 • Poznawanie walorów historycznych i turystycznych województwa Świętokrzyskiego,

 • Integracja środowisk lokalnych,

 • Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,

 • Nauka przez zabawę,

 • Połączenie aktywnej formy wypoczynku i poznawania historii regionu,

 • Imienne zgłoszenia zgodnie z formularzem on-line należy przesyłać w terminie do 25.09.2017 poprzez stronę tp.agh.edu.pl  wchodząc w zakładkę „Rajd Staszica – Rejestracja”

 • Meta rajdu znajduje się w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice,

 • Opłata startowa za udział w rajdzie wynosi 8 zł. Opłata w całości przeznaczona jest na kwestie związane z przygotowaniem Rajdu: przygotowanie ogniska, materiały promocyjne, przygotowanie terenu, pamiątkowy magnes.

 • promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej wśród dzieci i młodzieży.