Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Przygotowujemy wystawę z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966, którego zadaniem jest upamiętnienie i popularyzacja 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. było wydarzeniem przełomowym, które przez setki lat kształtowało sytuację Polski i formowało świadomość jej obywateli. Również w okresie PRL-u, gdy religia i wiara z założenia były negowane, zdawano sobie sprawę z rangi tego wydarzenia. Z punktu widzenia historii najnowszej, obchody Millenium Chrztu Polski w 1966 r. stały się jednym z punktów na drodze Polaków ku wolności. Jako, że historia kościoła w tym okresie jest jedną z najciekawszych kart powojennych dziejów Polski, Muzeum im. „Orła Białego” zdecydowało się przypomnieć ten aspekt przeszłości.

W ramach projektu Muzeum przygotuje wystawę pt. „Walka o rząd dusz. Millenium Chrztu Polski a Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Głównym jej celem jest przybliżenie wydarzeń związanych z obchodami tysięcznej rocznicy chrztu Polski w okresie PRL, kiedy Skarżysko-Kamienna było jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu zbrojeniowego, a wszelkie przejawy opozycji surowo karane. Mimo tak niesprzyjających warunków, pozycja Kościoła katolickiego była w mieście bardzo silna z uwagi na religijne tradycje. Wydarzenia te staną się osią opowieści przedstawionej w formie wystawy mobilnej skierowanej nie tylko do mieszkańców miasta, ale i wszystkich zwiedzających Muzeum. Warto podkreślić, że ekspozycja zostanie uzupełniona przez obiekty będące w zbiorach Muzeum, a w miarę możliwości także przez przedmioty będące w posiadaniu mieszkańców. Dlatego też zwracamy się do wszystkich osób, które mogłyby wesprzeć tę inicjatywę o pomoc i zaangażowanie.