Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Pierwsza konferencja naukowa "Nad Kamienną""

 

W miniony piątek (11 marca 2016 r.) w restauracji „Myśliwska’ odbyła się pierwsza konferencja Nad Kamienną organizowana przez Muzeum im. „Orła Białego” i Studenckie Koło Historii Najnowszej UJK. Impreza, będąca w zamyśle organizatorów spotkaniem dla młodych badaczy z całej polski upłynęła pod znakiem badań regionalnych. Tematyka ta istotna zarówno z punktu widzenia działań Muzeum i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stała się głównym tematem wystąpień 12 doktorantów z różnych ośrodków naukowych. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji nie tylko na temat Kielecczyzny, ale i innych miast w Polsce. Całość obrad zainaugurowała dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska, wykładem ukazującym przemiany w badaniach nad regionalizmem. Po wykładzie, głos zabrał dr Piotr Kardyś przedstawiając dokonania skarżyskiego oddziału PTH na polu pielęgnowania pamięci o wydarzeniach z najbliższej okolicy. Dzięki prelekcjom pracowników Muzeum - Artura Buńko i Barbary Kasprzyk, zebrani mogli zapoznać się ze zbiorami placówki, które mogą stanowić atrakcję nie tylko dla turystów ale i naukowców. Całość okazała się inspirującym wydarzeniem dla wszystkich uczestników.