Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Grant na Skarżyskie Archiwum Cyfrowe (SAC)

Grant na Skarżyskie Archiwum Cyfrowe (SAC) Grant na Skarżyskie Archiwum Cyfrowe (SAC)

Początek tygodnia przyniósł dobre wiadomości. Z radością informujemy, że otrzymaliśmy 4 000 zł w konkursie grantowym Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam" na realizację projektu Skarżyskie Archiwum Cyfrowe (SAC), który powstał z myślą o panujących trendach i konieczności promocji naszego miasta.

Muzeum im. „Orła Białego” od wielu lat stara się gromadzić, zabezpieczać i udostępniać archiwalia związane z historią miasta i jego mieszkańców. Ambicją Muzeum jest włączenie się w oddolny ruch archiwów społecznych, które poprzez aktywizację lokalnej społeczności, wypełniają misję ratowania i upowszechniania świadectw historii. Poprzez zaangażowanie skarżyszczan i osób związanych z miastem istnieje szansa ocalenia od zapomnienia materiałów o niezwykłej wartości historycznej – nie tylko dokumentów, fotografii czy przedmiotów, ale i wspomnień. Główną ideą przedsięwzięcia jest nie tylko gromadzenia materiałów oraz udostępnianie zbiorów szerszemu odbiorcy, ale również pozyskiwanie niedostępnych dotąd źródeł historycznych – osoby zainteresowane będą mogły podzielić się swoimi pamiątkami, bez konieczności przekazywania ich placówce.

Jeśli mieszkaniec nie będzie chciał rozstać się z ważną dla niego rzeczą wystarczy, że dostarczy ją do Muzeum w celu wykonania niezbędnych prac identyfikacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz kopii. Dzięki wykwalifikowanej kadrze naukowo-badawczej oraz wspraciu mieszkańców, Muzeum im. „Orła Białego” ma szansę stworzyć przestrzeń do pielęgnowania i promocji historii Skarżyska-Kamiennej na miarę XXI wieku, z której będzie korzystała nieograniczona liczba osób. Powyższy projekt umożliwia również zaangażowanie innych instytucji kultury związanych z miastem. Przykładowo, Biblioteki czy Miejskie Centrum Kultury również będą mogły udostępniać swoje zbiory na planowanej platformie. W ten sposób Skarżyskie Archiwum Cyfrowe ma szansę stać się uniwersalnym łącznikiem między obywatelem a instytucją oraz pierwszym w historii miasta tak kompleksowym zbiorem materiałów dotyczących Skarżyska-Kamiennej.

Najważniejszym sposobem promocji projektu będzie stale uzupełniana strona internetowa. Udostępnienie zbiorów w Internecie gwarantuje promocję przedsięwzięcia na szeroką skalę oraz umożliwienie zapoznania się z Muzeum im. „Orła Białego” osobom, które z różnych powodów nie mogą odwiedzić Skarżyska-Kamiennej. Ponadto dzięki takiej formie udostępniania materiałów, zbiory mają szansę trafić do obiegu naukowego i przyczyniać się do lepszego ich wykorzystania w pracy badawczej naukowców o różnych specjalizacjach, z zakresu szeroko pojętej humanistyki.

Grant, który otrzymaliśmy od Banku Zachodniego WBK przeznaczymy na zakup nowego komputera oraz wykonanie strony internetowej, na której będą prezentowane zbiory. Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w tym przedsięwzięciu, a o postępach będziemy informować Państwa na bieżąco.