Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Otwarcie wystawy czasowej 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów/2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919–1939

Otwarcie wystawy czasowej 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów/2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919–1939 Otwarcie wystawy czasowej 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów/2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919–1939

W dniu 13 sierpnia 2015 r. w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej otwarto wystawę planszową pt.: „2. Pułk Artylerii Polowej Legionów / 2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919-1939”, która została opracowana przez Muzeum Historii Kielc.

Na 12 planszach zaprezentowane zostały materiały archiwalne oraz krótkie teksty przybliżające historię pułku od chwili jego powstania w 1919 r. Ukazany został udział artylerzystów 2. pap / pal Leg. w wojnie polsko-bolszewickiej oraz wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Okres pokojowej egzystencji pułku w ramach kieleckiego garnizonu Wojska Polskiego zilustrowany został materiałami ukazującymi codzienną służbę artylerzystów oraz ich udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym.

Zaprezentowane zostały wybrane sylwetki dowódców, oficerów i podoficerów służących w 2. Pułk Artylerii Polowej Legionów (od 1932 r. przemianowanym na 2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów). Prezentowane materiały pochodziły ze zbiorów: Muzeum Historii Kielc, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego oraz osób prywatnych. Część fotografii i dokumentów była pokazywana po raz pierwszy.