Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Edukacja dla Bezpieczeństwa w Muzeum

W ostatnich dniach roku szkolnego, szczególne namawiamy Państwa Nauczycieli przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa do odwiedzenia naszej strzelnicy ASG. Daje ona okazje nie tylko do sprawdzenia celności własnego „oka”, ale również do nauki postawy strzeleckiej i samego zachowania na strzelnicy. Wszystko to pod czujnym okiem naszych kustoszy.

Zapisów na zajęcia można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 pod numerem tel. 41 252 02 31.

Przypomnijmy, że przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa (EdB) jest obowiązkowo realizowany w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia) w wymiarze 1 godziny tygodniowo.