Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Z uczniami o niemieckiej zbrodni

Począwszy od 5 lutego, przez cały tydzień, nasi muzealnicy spotykać się będą z uczniami najstarszych klas skarżyskich szkół podstawowych, by rozmawiać z nimi  o polskich ofiarach niemieckiej zbrodni, które od 84 lat spoczywają w mogile na Borze. Te, swego rodzaju lekcje historii lokalnej odbywać się będą w miejscu przetrzymywania późniejszych ofiar – Izbie Pamięci w Szkole Podstawowej nr 1.

Już 11 lutego społeczeństwo Skarżyska-Kamiennej i regionu uczci 84. rocznicę niemieckiej zbrodni na 360 polskich patriotach, m.in. członkach organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”. Dzięki uprzejmości Dyrekcji SP 1, tydzień wcześniej, o tamtych czasach, w historycznym miejscu, rozmawiać będą mogli z muzealnikami uczniowie najstarszych klas skarżyskich podstawówek. Trzeba pamiętać, że Izba Pamięci w szkole przy ul. Konarskiego była miejscem przetrzymywania przez okupantów późniejszych ofiar z Boru. Z około 420, więzionych tam osób, 360 zostało rozstrzelane na Borze w dniach 12-14.02.1940.