Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

Muzeum zaprasza grupy szkolne

 

W związku z inauguracją roku szkolnego 2023/24 Muzeum im. Orła Białego przedstawia swoją ofertę dla szkół. W całości pozostaje ona aktualna do dnia 31 października 2023 r.

Oferta dotyczy przedszkoli oraz dwóch etapów kształcenia w szkole podstawowej i szkół średnich.

PRZEDSZKOLA

- zajęcia pt. "Od rycerza do żołnierza", które pozwalają, m.in. zapoznać się ze strojem i ekwipunkiem wojów i żołnierzy z różnych epok,

- zajęcia marynistyczne, w tym składanie układanki: kuter ORP "Odważny" (3,5mx2m).

Całość trwająca ok. 60 minut.

KLASY I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- zajęcia pt. "Od rycerza do żołnierza", które pozwalają, m.in. zapoznać się ze strojem i ekwipunkiem wojów i żołnierzy z różnych epok,

-  strzelanie z broni ASG

Całość trwająca ok. 60 minut.  

Dla uczniów klas IV-VIII

- opowieści o „Honorowych Obywatelach miasta i ich czasach. W 100 – lecie Skarżyska-Kamiennej” (w oparciu o wystawę czasową)

- strzelanie z broni ASG

Całość trwająca ok. 60 minut.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

- zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem.

- strzelenie z broni ASG

Całość trwająca do 90 minut.

Dodatkowo w każdej grupie wiekowe przejazdy samochodem GAZ 67 – B . Przejazdy można zamawiać niezależnie od innych zajęć.

 Niezależnie od wcześniejszych ofert Muzeum zaprasza na ogniska na teren wielkiego pieca (oferta przeznaczona również dla osób dorosłych).