Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktualności

980 tysięcy na zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku Muzeum

980 tys. zł otrzyma gmina Skarżysko-Kamienna z Rządowego programu Odbudowy Zabytków na zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w zabytkowym budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego. Listę beneficjentów przedstawiono 14 lipca.

Program kwalifikuje wnioski na prace remontowe, konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej lub technicznej zabytków wpisanych do ich wojewódzkiego rejestru. Budynek wystaw Muzeum, jako Dom Zawiadowcy Huty Rejów spełnia wspomniane wymogi.

Biorąc powyższe pod uwagę  mogliśmy ubiegać się o środki na: zaprojektowanie i wykonanie instalacji realizującej funkcję grzania, chłodzenie, osuszania i nawilżania powietrza oraz odprowadzenia skroplin, zapewniającej stabilne parametry powietrza wewnętrznego w dopuszczalnym zakresie ich tolerancji.

Przy realizacji wystaw czasowych, wypożyczanych z renomowanych muzeów, ma to wielkie znaczenie wobec bardzo starannej kwerendy zbiorów, zawsze wówczas stosowanej.

W grę  może wchodzić wykonania instalacji kontroli warunków klimatu w Muzeum dla piwnicy i parteru budynku.

Powodzenie inwestycji zapewni Muzeum możliwość sprowadzania, jako wystawy czasowe, zbiorów wymagających maksymalnych warunków „klimatycznych”, w tym zbiorów sprzed kilku wieków.

Szczegóły już wkrótce.