Logo
Wydrukuj tę stronę

67 sztuk broni palnej trafiło do Muzeum im. Orła Białego

67 sztuk broni palnej trafiło do Muzeum im. Orła Białego

Od 26 stycznia Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej jest właścicielem 67 egzemplarzy broni palnej i jej elementów z XIX wieku oraz I i II wojny światowej, przekazanych mu na mocy Postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach. Broń należała do mieszkańca powiatu staszowskiego, który posiadał ją bez stosownego zezwolenia.

Muzeum im. Orła Białego było jednym z czterech podmiotów ubiegających się o ich przekazanie, jako przedmiotów o wartości historycznej. Część z pozyskanych w ten sposób eksponatów pochodzi z końca XIX wieku, reszta z okresu obu wojen światowych. To z pewnością karabiny niemieckie, rosyjskie, austriackie, austro-węgierskie, włoskie, angielskie, francuskie i radzieckie. Według wstępnych ustaleń najstarsza (austriacka) broń pochodzi z 1867 r. Nie brak różnego typu  Mauserów, Mosinów, Mannlicherów oraz Beretty i innej broni. Poszczególne egzemplarze są w różnym stanie, często zdekompletowana lub składane z kilku sztuk w jedną. Prawdopodobnie sześć lub siedem z nich stanowi karabiny nie eksponowane dotąd w skarżyskiej placówce.

 Jak pisze w Uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 4 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Odwoławczy: „/…/ W toku postępowania odwoławczego stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że zdecydowana większość zabezpieczonej broni i jej elementów posiada wartość historyczną i muzealną, a w związku z tym sąd odwoławczy uznał, że należy oddać ją nieodpłatnie Muzeum im. Orła Białego, które to Muzeum ma militarny charakter i jest zainteresowane w pozyskaniu przedmiotów egzemplarzy broni palnej. Jednocześnie sąd odwoławczy uznał, że Muzeum im. Orła Białego, ze względu na swój charakter i długą działalność, cieszące się uznaniem oraz renomą, jest najlepszym kandydatem spośród kilku muzeów, które w ramach prowadzonego postępowania wyraziły chęć przejęcia zabezpieczonych jednostek broni palnej i jej elementów. /…/”

Całość po niezbędnym opracowaniu i konserwacji, przedstawiona zostanie muzealnej publiczności.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016