Wystawy stałe

Budowa platformy widokowej na ORP "Odważny"