Color II Color I

Projekty

Aktualności

Warsztaty muzealne

Oferta warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Muzeum im. „Orła Białego” organizuje warsztaty dla uczniów, jako część projektu „180 lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190 rocznicę jego powstania” . Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

16 października 2018 roku obchodziliśmy okrągłą 180 rocznice uruchomienia zakładu wielkopiecowego, wybudowanego w ramach inwestycji Banku Polskiego. Był to jeden z wielu zakładów wybudowanych i puszczonych w ruch, jakie powstały w toku planu modernizacji przemysłu hutniczego zapoczątkowanego przez Stanisława Staszica, a kontynuowanego przez Ksawerego ks. Druckiego-Lubeckiego i Bank Polski.

Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniem lokalnych tradycji górnictwa i hutnictwa żelaza ze szczególnym uwzględnieniem Huty Rejów i okresu inwestycji Banku Polskiego w przemysł hutniczy. W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię polskiego banku centralnego, a także najważniejsze funkcje i zadania jakie miał kiedyś i posiada dzisiaj.

Zajęcia składają się z czterech modułów, z których każdy trwa ok 20 minut. Każdy z uczestników wybije na koniec warsztatów pamiątkową monetę. Całość trwa ok. 1,5 h ( dwie godziny lekcyjne). Zajęcia poprowadzą pracownicy  Muzeum oraz Pan Łukasz Pastuszyński Specjalista ds. komunikacji Społecznej, Oddział Okręgowy NBP w Kielcach.  W trakcie warsztatów młodzież skorzysta z najnowszej ścieżki edukacyjnej powstałej w wyniku działań niniejszego projektu.

Zajęcia po uprzednim zgłoszeniu odbywać się będą na terenie Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej 90

 Serdecznie zapraszamy do zgłaszania grup w terminie od 12 XII.

Ilość miejsc ograniczona. Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Zapisy: tel.: 41 – 252-02-31, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do zapisywania grup. Warto skorzystać z naszej oferty edukacyjnej.

 

Czytaj dalej...

Obchody 180 rocznicy wybudowania Huty Rejów

Na terenie Muzeum im. „Orła Białego” we wtorek 16 X miały miejsce uroczystości upamiętniające 180.tą rocznicę uruchomienia Huty Rejów. W malowniczej jesiennej aurze na terenie parku przy ruinach wielkiego pieca zgromadzili się liczni goście. Wszystkich przywitała Dyrektor Muzeum Pani Monika Kowalczyk-Kogut. Podkreśliła wagę uroczystości rocznicowych. Są one świadectwem naszego przywiązania do historii tych ziem, zbudowanych na tradycjach przemysłowych i hutniczych. Muzeum spełnia misję edukacyjną i popularyzującą wiedzę z zakresu dziejów lokalnych. Bardzo istotnym zadaniem jest także ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

Ruiny wielkiego pieca, a także dom zawiadowcy huty, które znajdują się obecnie na terenie i pod opieką Muzeum im. "Orła Białego" przypominają nam o tamtych czasach oraz o tradycjach hutniczych naszego miasta.

We wtorek 16 X na terenie parku przy pozostałościach po wielkim piecu rejowskim miała miejsce uroczysta inauguracja projektu realizowanego z środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej pn. "180 lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190 rocznicę jego powstania". Dyrektor Muzeum im. "Orła Białego" Pani Monika Kowalczyk-Kogut dokonała wraz z Zastępcą Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Krzysztofem Szczerbą otwarcia ścieżki edukacyjnej. Opowiada o historii i tradycjach hutniczych terenów Gór Świętokrzyskich, ze szczególnym uwzględnieniem Huty Rejów uruchomionej 180 lat temu w ramach inwestycji Banku Polskiego. Ścieżka jest jednym z wielu zadań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu. Pani Dyrektor podkreśliła także konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego tego miejsca, jak również zapowiedziała kontynuację i poszerzenie wachlarza działań zmierzających do właściwego zagospodarowania dla celów edukacyjnych i popularyzatorskich zabytkowego terenu huty.

Podczas uroczystości głos zabrali także znamienici goście. Wśród nich byli:

Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski- który w imieniu swoim i Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek – przekazał na ręce Dyrektor Muzeum im. „Orła Białego” Okolicznościowy Medal w 100.tną Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Pan Wicewojewoda podkreślił, że drogi do niepodległości mogą prowadzić zarówno przez walkę zbrojną, jak również poprzez pracę organiczną i modernizację kraju. Dowodem takich działań patriotycznych jest m in. Huta Rejów i inne zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Okolicznościowy List podpisany przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Panów Adama Jarubasa oraz Jana Maćkowiaka przekazał ten ostatni na ręce Dyrektor Moniki Kowalczyk-Kogut. Wicemarszałek Województwa podkreślił swoje silne więzi z terenem dawnego zakładu wielkopiecowego Rejowie. Jednocześnie podkreślił wagę Huty Rejów dla lokalnej społeczności oraz konieczność ochrony jego pozostałości jako dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Honorowy Patronat nad wtorkowymi uroczystościami objął Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. W jego imieniu głos zabrał Wiceprezydent Skarżyska-Kamiennej Pan Krzysztof Myszka. 

O historycznej roli Banku Polskiego w budowie Huty Rejów oraz modernizacji przemysłu krajowego mówił Zastępca Dyrektora Oddziału NBP w Kielcach Pan Krzysztof Szczerba. Podkreślił także dzisiejsze zadania Narodowego Banku Polskiego, w tym działania edukacyjne realizowane w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Dyrektor Szczerba wyraził nadzieję, że projekt realizowany wspólnie z Muzeum im. „Orła Białego”,  którego inauguracja ma miejsce w rocznice uruchomienia Huty Rejów przyniesie wiele pożytecznych działań.

Na uroczystości rocznicowe przybyła delegacja z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im, Stanisława Staszica, z dr inż. Ireneuszem Suligą na czele. Pan dr podkreślił swoje związki z regionem świętokrzyskim. Jako znawca i badacz hutnictwa oraz zmian w technologii produkcji podkreślił doniosłą rolę zakładu wielkopiecowego w Rejowie wybudowanego w 1838 roku w planie Zakładów Ciągłych wzdłuż rzeki Kamiennej. Zauważył, że zakład ten jak również inne mogły powstać i rozwijać się dzięki fachowcom wykształconym przez Akademię Górniczą w Kielcach, której sukcesorką i spadkobierczynią jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Nowoczesny zakład wybudowany z inwestycji Banku Polskiego był jednym z wielu realizowanych w ramach wielkiego planu budowy i modernizacji nowoczesnego przemysłu hutniczego.

Dr inż. Ireneusz Suliga przekazał na ręce Dyrektor Muzeum Moniki Kowalczyk-Kogut okolicznościowy medal, własnego autorstwa.

Jednym z punktów programu uroczystości było także odsłonięcie tablicy wykonanej w ramach projektu „Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica”. Pomysł i realizacja szlaku turystycznego śladem zabytków techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego zrodził się dwa lata temu w Studenckim Kole Zarządzania AGH. Kierownikiem projektu była ówczesna prezes Koła pani Katarzyna Styk. Dzisiaj, jako absolwentka i jednocześnie pracownik naukowy macierzystej uczelni im. Stanisława Staszica dokonała uroczystego otwarcia przystanku „Huta Rejów”, zrealizowanego w ramach szlaku „Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica” . Pani Katarzyna Styk na co dzień pracuje także w Fundacji dla AGH.

W tym uroczystym dniu byli także z nami:

Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Pani Katarzyna Bilska

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Pani Katarzyna Michnowska-Małek. MCK w Skarżysku-Kamiennej jest partnerem w projekcie.

Po okolicznościowych wystąpieniach głos zabrał kustosz Muzeum im. „Orła Białego” Artur Buńko. Przybliżył on dzieje hutnictwa żelaza na terenach świętokrzyskich, a zwłaszcza tradycje rejowskiego zakładu.

Uroczystości zakończyły się zwiedzaniem terenu wielkiego pieca i zapoznaniem się z odsłoniętą ścieżką edukacyjną, która powstała w ramach projektu realizowanego wspólnie z NBP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami  świętowali 180.tą rocznicę uruchomienia „Huty Rejów” w ramach inwestycji Banku Polskiego. Uczestnicząc w obchodach daliśmy wyraz szacunku dla poprzednich pokoleń w ich ciężkiej pracy na rzecz lokalnej ludności i podniesienia poziomu życia oraz rozwoju kraju. Jednocześnie warto zauważyć, że wszyscy zgodzili się co do konieczności objęcia jak najstaranniejsza opieką zabytków poprzemysłowych, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działań edukacyjnych. Pozwoli to na kształtowanie w przyszłych pokoleniach wrażliwości na dorobek przodków oraz formowanie tożsamości lokalnej i postaw patriotycznych.

Muzeum im. „Orła Białego” realizując swoją misję dołoży wszelkich starań, aby tak się stało.

 

 

Czytaj dalej...

„Prawda czasu i prawda ekranu”- fotorelacja

W ramach zadania projektowego „Prawda czasu i prawda ekranu”, realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, finansowanego z środków Narodowego Centrum Kultury. W "patio" Miejskiiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie z uczniami i mieszkańcami Skarżyska -Kamiennej. W spotkani udział wzieli; dr Piotr Kardyś (UJK), dr Marek Jedynak (IPN), red Dominik Czapigo ( Ośrodek KARTA). Zapraszamy na fotorelację.

Foto: Dariusz Turek

Czytaj dalej...

Gra miejska - fotoreportaż

Zapraszamy na fotoreportaż z gry miejskiej "Szlakiem symboli herbowych". Gra odbyła się w sobotę 4 sierpnia, w ramach wydarzenia „Stąd nasz znak. 50 lat herbu miasta” organizowanego przez Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej. 

 

Foto. Dariusz Turek

Czytaj dalej...

Skarżyski Piknik Historyczny 2018 - fotorelacja

W sobotę, 28 lipca odbyła się IV edycja pikniku historycznego organizowanego przez Muzeum im. Orła Białego. Podczas imprezy można było obejrzeć pokazy grup rekonstrukcyjnych z całego kraju. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły pokazy kawaleryjskie w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele straży pożarnej, policji oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wszystkim uczestnikom oraz zwiedzającym dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.  

 

Foto. Dariusz Turek

 

Czytaj dalej...

Noc Muzeów 2018 - fotorelacja

19 maja, Muzeum po raz kolejny wzięło udział w Nocy Muzeów. Wszyscy, którzy odwiedzili w tym dniu naszą placówkę mogli bezpłatne zwiedzać wystawy, zrobić pamiątkowe zdjęcia z eksponatami muzealnymi oraz obejrzeć pokaz filmów nagrodzonych podczas Festiwalu Grand Off. Noc Muzeów rozpoczęła się otwarciem nowej wystawy czasowej "Wielka wojna i pokój" - z Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Wystawę będzie można zwiedzać do 19 sierpnia. 

 

Foto: Dariusz Turek

 

Poniżej znajduje się  galeria wraz z linkami do zdjęć w pełnej rozdzielczości

 

1.

https://drive.google.com/open?id=1nLoLPDVQyv6OU0HXvmHhiLIaC_R3puGz 

2.

https://drive.google.com/open?id=1Nd9MV1ujqVkdx0WyZ4hJY_gEq5MxsVoL 

3.

https://drive.google.com/open?id=1sefou7iO6tbZsiU9bVRzb8D51pY6VkdT 

4.

https://drive.google.com/open?id=1M6BadiEVAOJSuDP9p38qLSDKnSIRktxu 

5.

https://drive.google.com/open?id=1DYBTKJo8KMh-phNDlAF5IIZDUmCDuTXV 

6.

https://drive.google.com/open?id=1a7ZOjdbxnEOHRhmqUYW6DUJhqo0QQM-Z 

7.

https://drive.google.com/open?id=1DbAg4W3t26_8ZJxuj1bxHyYj474Aj8RY 

8.

https://drive.google.com/open?id=1WXhMca4WrfDlz1p1YWS4mWPRaIUIMYxT 

9.

https://drive.google.com/open?id=1WQPk1g7QNJDnvpe-SnwYJheMFsgUrlvG 

11.

https://drive.google.com/open?id=1y3UBtq95S9MCAniwDhGg_j_ShDp-AVLO

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS