Aktualności

Orzeł Biały. Trzy razy Hadyna

 

W piątek 10. lutego 2017 r.  o godz. 14.00 zapraszamy na wernisaż wystawy: Orzeł Biały. Trzy razy Hadyna

 

 

Wystawa prezentuje część dorobku rzeźbiarskiego Gustawa Hadyny oraz jego synów Stanisława i Łukasza. Motywem przewodnim ekspozycji jest orzeł jako symbol wolności oraz państwowości polskiej. Treści wystawy uzupełniają wybrane aspekty rzeźbiarskie z dziedziny historii, heraldyki i historii sztuki.

Symbolika godła państwowego jest obecna w wielu pracach rodziny Hadynów. Zwłaszcza w rzeźbach Stanisława Hadyny możemy dostrzec inspiracje orłem. Jak sam autor przyznaje w jego twórczości […] orzeł zajmuje szczególne znaczenie, jest emanacją siły, dumy, witalności oraz powagi królewskiego majestatu [...]. Możemy więc zobaczyć orły przedstawiające różne okresy historyczne wykonane w brązie i w porcelanie.

Najmłodszy artysta z rodu Hadynów – Łukasz, podobnie jak brat, swoje inspiracje artystyczne czerpie z godła państwowego, szczególnie w odniesieniu do insygnium władzy królewskiej. Na wystawie eksponowane są zatem, wykonane w brązie, orły z czasów panowania Stefana I Batorego i Kazimierza III Wielkiego.

Tematykę Orła Białego uzupełniają rzeźby figuralne autorstwa Gustawa Hadyny, prezentowane na wernisażu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wybrane eksponaty przedstawiają polskich monarchów m.in. Władysława II Jagiełłę i jego syna Władysława III Warneńczyka. Możemy zobaczyć także medaliony i popiersia Józefa Piłsudskiego oraz Wincentego Witosa.

Znakiem rozpoznawczym twórczości Gustawa Hadyny są rzeźby opatrzone symbolem kłosa. Jest to nawiązanie do pierwszej publicznej ekspozycji autora, która miała miejsce w 1977 r. na leśnej polanie, w obrębie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, o tytule Ja żyć będę w kłosach zbóż. Przykładem jest rzeźba Polonia, wykonana w porcelanie. W swej twórczości Gustaw Hadyna chętnie odwołuje się także do rzeźby antycznej. Wśród jego prac często pojawia się mityczna Nike, utożsamiająca heroizm i tragizm obecny w dramatycznej historii Polski.

Wystawa jest próbą syntezy twórczej działalności rodziny Hadynów, ze szczególnym podkreśleniem najczęściej występujących motywów, ukazujących przywiązanie do tradycyjnych wartości jak patriotyzm i narodowa tradycja.